2018.09.20 Obchody Światowego Dnia Uchodźcy

Obchody Światowego Dnia Uchodźcy

W dniu 20 czerwca corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowali Dzień Otwarty. Podczas imprezy można było obejrzeć wystawę zdjęć „Codzienność Młodych Cudzoziemców”, zakupić drobiazgi związane z kulturą afrykańską oraz inne rękodzieła przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, skosztować specjałów kuchni międzynarodowej oraz podyskutować z pracownikami WCPR o aktualnej sytuacji cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową. Każdy odwiedzający mógł także zostawić swój ślad
na najdłuższym rysunku świata, który mierzony komisyjnie razem z naszą Dyrekcją oraz międzynarodowym gronem Gości osiągnął długość niespełna 14 m. Na zakończenie wszyscy zebrani, a zwłaszcza najmłodsi Goście mogli posłuchać bajek z różnych rejonów świata, które odczytywała m.in. Pani Joanna Dolińska-Dobek – Zastępca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, Pani Agnieszka Patela-Owczarczyk – Dyrektor WCPR oraz Pani Agata Kaczmarska – Zastępca Dyrektora WCPR oraz. Nasi Cudzoziemscy Goście piękną polszczyzną przeczytali również wiersze Jana Brzechwy. Biorąc pod uwagę poziom trudności językowej dla pracowników wspierających proces integracji cudzoziemców było to szczególnie wzruszające.

Wszystkim przybyłym do WCPR Cudzoziemcom oraz przedstawicielom współpracujących służb dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz zapraszamy do wspólnej celebracji tego ważnego święta za rok.

Ogromne podziękowania dla Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) za udostępnienie zdjęć autorstwa Marcina Zaborowskiego oraz książkę „Bajki z krajów uchodźców”. (link: https://www.facebook.com/UNHCRPolska/videos/2059794107373003/ )

Ponadto tego dnia pracownicy WCPR – Pani Agnieszka Nida oraz Pan Dominik Wach wraz z przedstawicielami innych służb oraz NGO współpracujących z uchodźcami udzielali informacji oraz pokazywali solidarność z uchodźcami w specjalnym tramwaju, który przemierzył trasę od pl. Narutowicza do FSO Żerań. Mimo wysokiej temperatury i drobnych problemów technicznych atmosfera była bardzo przyjemna, a wszyscy którzy wsiedli do tramwaju wysiedli bogatsi o wiedzę i słodki upominek.

Ukoronowaniem obchodów Światowego Dnia Uchodźcy było podpisanie przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st. Warszawy „Deklaracji solidarności z uchodźcami”, przygotowanej przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/miasta-ca-ego-wiata-rami-w-rami-zuchod-cami