Aktualności

2018.03.12 Szkolenie dla rodzin zastępczych

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Na terenie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie podnoszące umiejętności wychowawcze istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. W spotkaniu prowadzonym przez dwie koordynatorki rodzinnej pieczy zastępczej – Joannę Kierzkowską i Joannę Kulpińską, uczestniczyło 16 osób. Uczestnicy wypracowywali metody pracy z dzieckiem w obszarze odrabiania pracy domowej i rozwiązywania innych trudnych sytuacji rodzinnych.

Rodziny zastępcze podczas szkolenia doszły do wniosku, że temat pracy edukacyjnej z dzieckiem jest trudny do realizacji w warunkach domowych. Uczestnicy uznali również, że konieczne jest wypracowanie przez każdego opiekuna indywidualnych metod motywowania dziecka oraz sprawdzenie, z jakich przyczyn wynikają ograniczenia ucznia.