Aktualności

2018.04.26 Trudne tematy z dziećmi

W kwietniu 2018r. odbyło się kolejne z cyklu spotkanie szkoleniowe mające na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych
i niezawodowych. Uczestniczyło w nim 10 osób. Prowadziły je, jak co miesiąc, koordynatorki rodzinnej pieczy zastępczej – Joanna Kierzkowska i Joanna Kulpińska.

Uczestnicy dyskutowali o trudnych tematach, które chcieli lub muszą poruszać w rozmowach z dziećmi. Poza oczywistymi, jak śmierć bliskiej osoby czy wychowanie seksualne, dużo czasu poświęcono na omawianie tematyki związanej z częstymi pytaniami zadawanymi przez dzieci wychowujące się w pieczy zastępczej, tj. „dlaczego moja mama mnie nie wychowuje?’, „dlaczego mama się nie leczy?”, „czemu tata mnie nie odwiedza?”. Uczestnicy podkreślali, że tematy te wzbudzają w nich lęk, poczucie frustracji, obawę przed pogłębieniem złości dziecka.

Dużo uwagi prowadzące i uczestnicy szkolenia poświęcili na wypracowanie pomysłów na prowadzenie trudnych rozmów z dziećmi w zależności od ich wieku.