Aktualności

2018.05.11 Szkolenie w ramach projektu „Ekumenniczny punkt konsultacyjny ds. Migracji – Gościnny kościół.”

Szkolenie dla multiplikatorów zaangażowania na rzecz uchodźców w ramach projektu „Ekumenniczny punkt konsultacyjny ds. Migracji – Gościnny kościół.”

Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniu 27.04.2018 r. Pani Dorota Moczulska
w trakcie szkolenia dla uczestników projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. Migracji – Gościnny kościół” (link „podpięty” do strony https://ekumenia.pl/goscinny-kosciol/) podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem we współpracy z cudzoziemcami objętymi ochroną miedzynarodową. Celem projektu jest pomoc Kościołom członkowskim Polskiej Rady Ekumenicznej w przygotowaniu osób do zaangażowania się pomoc migrantom i uchodźcom oraz prowadzenie szkoleń w zakresie towarzyszenia migrantom i uchodźcom (tzw. multiplikatorów). Cieszymy się bardzo, że dzięki tego typu inicjatywom zyskamy kolejnych partnerów w realizacji naszego zadania statutowego jakim jest wspieranie cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową.