Aktualności

2018.09.13 Konferencja „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna”

Konferencja „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna”

W dniach 13-14.09.2018r. Panie Agnieszka Oracz-Zawistowska oraz Joanna Brudny-Morawska wzięły udział w międzynarodowej konferencji „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna” zorganizowanej w ramach projektu „Sto lat rozwoju myśli pedagogicznej i opieki nad dzieckiem”. Pierwszego dnia Konferencji Pani Oracz-Zawistowska uczestniczyła w panelu  „Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej praktyka i propozycje zmian”. Kolejnego dnia podczas sesji warszawskiej obie Panie były prelegentkami. W wystąpieniu Piecza zastępcza w m.st. Warszawie wczoraj, dziś i jutro. Kierunki zmian omówiły rozwój opieki zastępczej nad dzieckiem począwszy od roku 2000, przedstawiły stan obecny oraz kierunki zmian w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w m.st. Warszawie. Teksty przedstawionych podczas konferencji wystąpień zostaną opublikowane w formie artykułów.