Aktualności

2019.02.25 KOMUNIKAT „Aktywny Samorząd”- Moduł II

KOMUNIKAT

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II w 2019 roku mogą składać wnioski w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie – Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, w poniedziałki od 8.00 do 18.00 oraz pozostałe dni powszednie (od wtorku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia:

1.03.2019r. do dnia 30.03.2019 r. dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – semestr letni roku akademickiego 2018/2019 oraz refundacja kosztów opłaty
za czesne – semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

1.08.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. – semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

 

W 2019 roku wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie !!!

Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka – Dofinansowanie w ramach programu
,,Aktywny samorząd” .

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

UWAGA !!!   Komunikat  dotyczy  tylko  osób  zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa.