Dział ds. Funduszy Europejskich

Dział ds. Funduszy Europejskich

Jerzy JończykKierownik

tel. 691 918 425
jerzy.jonczyk@wcpr.pl


Dział mieści się w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2, 01-833 Warszawa, pokój 119 (projekt FAMI „Witamy w Warszawie”)

Tomasz Łaska

tel. 22 599 71 52

tomasz.laska@wcpr.pl


Agnieszka Nida

tel. 22 599 71 73

agnieszka.nida@wcpr.pl


ul. Żeromskiego 1, m 354 Warszawa (projekt EFS „Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie”)

Justyna Czapigokoordynator ds. osób niepełnosprawnych/pracownik socjalny

tel. 661 718 554
justyna.czapigo@wcpr.pl


Anna Rybakkoordynator ds. wychowanków pieczy zastępczej i cudzoziemców/pracownik socjalny

tel. 661 718 195
anna.rybak@wcpr.pl


Marlena Bochyńskapracownik socjalny

tel. 661 718 172
marlena.bochyńska@wcpr.pl


Kamil Jakubowskipracownik socjalny

tel. 661 718 152
kamil.jakubowski@wcpr.pl


Katarzyna Litwiniuk pracownik socjalny

tel. 661 718 160
katarzyna.litwiniuk@wcpr.pl


Joanna Wachnikpracownik socjalny

tel. 661 718 192
joanna.wachnik@wcpr.pl