Zmniejszenie Czcionki Przywiększenie Czcionki
PDF Drukuj Email
05.11.2007.

 

Wybrany obraz

 

 

Od  2 stycznia 2008 roku Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie realizujące zadania – w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy – na rzecz osób niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy ulicy Gen. Andersa 5 (obok kina „Muranów”).

 W tym miejscu świadczone są kompleksowe usługi na rzecz osób niepełnosprawnych:


- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności
- udzielanie dofinansowania ze środków PFRON
- punkt informacyjny programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"
- wydawanie kart parkingowych dla instytucji oraz zainteresowanych osób niepełnosprawnych

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje Urząd Pracy m. st. Warszawy.

 


Zapraszamy osoby niepełnosprawne, ich opiekunów, przedstawicieli organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych do biura przy ulicy Gen. Andersa 5 w godzinach:

od poniedziałku do piątku  8-16

Telefony: (0 22)  620 66 25,  620 66 82,  654 13 49

Fax:  (0 22 ) 831 44 00

Telefon Infolinii „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”: (0 22) 620 66 60 wew. 103

 

Agata Łuzdowska  - Zastępca Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Pokój nr 40, tel.( 0-22)  831 44 00, adres e-mail: agata.luzdowska@wcpr.pl

Sekretariat -  pokój nr 40A, tel. 022 620-66-22 oraz 022 831-44-40 e-mail: scon@wcpr.pl

 


Dział Instytucjonalnych i Finansowych Form Wspierania Niepełnosprawnych
Dział mieści się przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

telefony: 22 831 44 40,  22 620 66 03, 22 620 66 04,

22 620 66 09
Magdalena Białczak - Kierownik Działu
tel. wew. 143
adres e-mail: magdalena.bialczak@wcpr.pl

Marta Ciechanowska
Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
tel. wew. 114,
adres e-mail: marta.ciechanowska@wcpr.pl
 
Marzena Wiśniewska
Rozliczanie turnusów rehabilitacyjnych
tel. wew. 113
adres e-mail: marzena.wiśniewska@wcpr.pl
 
Magdalena Spodarzewska
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
tel. wew. 111,
adres e-mail: magdalena.spodarzewska@wcpr.pl
 
Bożena Wydrzycka
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
tel. wew. 109
adres e-mail: bozena.wydrzycka@wcpr.pl
 
Anna Rauba-Maciszewska
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
tel. wew. 108
adres e-mail: anna.rauba-maciszewska@wcpr.plDział Integracji Społecznej Niepełnosprawnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dział mieści się przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

telefony: 22 831 44 40; 22 620 66 03; 22 620 66 09

Urszula Kujawska - Kierownik Działu
tel. wew. 142
Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
adres e-mail: urszula.kujawska@wcpr.pl

Izabela Krzewniak
Kancelaria, przyjmowanie i rejestracja wniosków, poczta
tel. wew. 102
adres e-mail: izabela.krzewniak@wcpr.pl

Karolina Feliga
Przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych
tel. wew. 151
adres e-mail: karolina.feliga@wcpr.pl

Warsztaty terapii zajęciowej
tel. wew. 106
adres e-mail:

 

 

Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności
Dział zapewnia obsługę organizacyjno-biurową i kancelaryjną Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział mieści się przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa
telefony: 22 620 66 82, 22 654 13 48, 22 654 13 49

Agnieszka Józwik–Osowiec
Kierownik Działu oraz Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. wew. 141
adres e-mail: agnieszka.jozwik-osowiec@wcpr.pl

Agnieszka Gałach
Sekretarz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. wew. 130
adres e-mail: agnieszka.galach@wcpr.pl

 
Obsługa Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
Anna Fedoruk
Przyjmowanie wniosków
tel. wew. 119
adres e-mail: anna.fedoruk@wcpr.pl

Albert Glinicki
Przyjmowanie wniosków
tel. wew. 117
adres e-mail:

Aldona Bargłowska
Korespondencja z innymi zespołami i organami administracji publicznej
tel. wew. 122
adres e-mail: aldona.barglowska@wcpr.pl

Magdalena Durzyńska
Legitymacje osób niepełnosprawnych, Protokołowanie na posiedzeniach komisji orzekających
tel. wew. 121
adres e-mail: magdalena.durzynska@wcpr.pl

 Aleksandra Woszczyk
Odwołania od orzeczeń
tel. wew. 124
adres e-mail: aleksandra.woszczyk@wcpr.pl

Paulina Brzeszkiewicz
Protokołowanie na posiedzeniach komisji orzekających, wypisywanie zawiadomień
tel. wew. 120
adres e-mail: paulian.brzeszkiewicz@wcpr.pl

Magdalena Waś
Protokołowanie na posiedzeniach komisji orzekających, wypisywanie zawiadomień
tel. wew. 123
adres e-mail: magdalena.was@wcpr.pl

Marcin Abramczyk
protokołowanie na posiedzeniach komisji orzekających, wypisywanie zawiadomień
tel. wew. 123
adres e-mail: marcin.abramczyk@wcpr.pl

Elżbieta Strachota-Jóźwiak
Protokołowanie na posiedzeniach komisji orzekających, wypisywanie zawiadomień
tel. wew. 104
adres e-mail: elzbieta.strachota-jozwiak@wcpr.pl

Hanna Stangret
Protokołowanie na posiedzeniach komisji orzekających, wypisywanie zawiadomień
tel. wew. 116
adres e-mail: hanna.stangret@wcpr.pl

Piotr Borkowski
Protokołowanie na posiedzeniach komisji orzekających, wypisywanie zawiadomień
tel. wew. 118
adres e-mail: piotr.borkowski@wcpr.pl

 
Payday Advance GardenaNorth Carolina Payday LoansViagra CouponsGoogleNews
© 2015 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa