Zmniejszenie Czcionki Przywiększenie Czcionki
PDF Drukuj Email
22.05.2012.

TYP

PLACÓWKA

ADRES

TELEFON/FAX

WWW/ADRES E-MAIL

LICZBA MIEJSC

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla podeszłego wieku
(koedukacyjny)

 

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”

 

ul. Arabska 3
03 – 977 Warszawa

 

tel. 22 617 48 88;
22 617 70 01
22 671 72 67
Fax 22 617 45 78

 

dps.matysiaki@vp.pl

socjalny@dpsmatysiaki.waw.pl

 

100

 

Dom Pomocy Społecznej „SYRENA”

 

ul. Syreny 26
01 – 150 Warszawa

 

 

tel: 22 632 32 41;
Fax 22 632-75-09

 

 

sekretariat@dpssyrena.pl

Strona www

 

150

 

Dom Pomocy Społecznej „Chemik”

ul. Korotyńskiego 10
02 – 121 Warszawa

 

tel./fax
22 823 50 12

 

dpschemik@idsl.pl

sekretariat.chemik@idsl.pl

 

100

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

 

ul. Bohaterów 46/48
03 – 007 Warszawa

 

tel./ fax
22 614 05 71

 

 

warszawa.bohaterow@dps.pl
socjalni.dpsbrzozy@wp.pl

 

 

80

 

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”

 

ul. Elekcyjna 6
01 – 119 Warszawa

 

tel. 22 836 66 62
fax. wew 301

 

sekretariat@dpsbudowlani.pl

socjalny@dpsbudowlani.pl

Strona www

 

 

112

 

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty

 

ul. Parkowa 7a
00 – 759 Warszawa

 

tel. /fax
22 841 19 50
22 841 09 33

 

sekretariat@dpsparkowa.pl
pracowniksocjalny@dpsparkowa.pl

 

 

47

 

Dom Pomocy Społecznej „Gniazdo Rodzinne”

 

ul. Kilińskiego
10/ 12
05 – 075 Warszawa
Wesoła

 

tel. 22 773 69 40
fax 22 773 91 62

 


gn-biuro@poczta.bigbox.pl
biuro@gniazdo.org.pl

Strona www 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Dla przewlekle somatycznie chorych
(koedukacyjny)

 

Dom Pomocy Społecznej

 

ul Wójtowska 13
00 – 224 Warszawa

 

Tel/fax
22 831 52 51
22 831 52 52

 

dpswojtow@poczta.onet.pl

 

 

110

 

Dom Pomocy Społecznej
Centrum Alzheimera

 

Al. Wilanowska 257

 

tel./fax
22 843-19-22


sekretariat@ca.waw.pl

dyrekcja@ca.waw.pl

Strona WWW

 

 

101

 

Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT


ul. Sternicza 125
01 – 350 Warszawa

 

tel. /fax   
22 665 22 85
22 665 22 39

 

dpssternicza@onet.pl

 

 

180

 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

 

ul. Dickensa 25
02 – 382 Warszawa

tel. 22 659 60 61
22 659 56 43
22 659 50 11
Fax 22 659 53 57

 

 dpskombatant1@wp.pl

Strona www

 

70

 

 

Dom Pomocy Społecznej
Im. Św. Franciszka Salezego

 

ul. Solec 36 a
00 – 394 Warszawa

 

tel. 22 625 63 42
22 622 88 60
Fax 22 625 63 43

 

dpssolec@wp.pl

 

 

90

 

 

 

Dla przewlekle somatycznie
chorych
(kobiety)

 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata  Alberta

 

 

ul. Kawęczyńska 4b
03 – 772 Warszawa

 

tel. 22 670 48 85
22 619 58 02
Fax 22 670 43 18

 

 

socjalny@dpskaw.pl
dps_kaw@unet.pl

 

 

106

 

 

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

ul. Hetmańska 44
04 – 305 Warszawa

 

tel.  22 610 60 16
22 610 60 51
Fax  22 516 92 21

 

dps@poczta.pop.pl

 

 

95

 

 

 

Dla przewlekle psychicznie chorych
(koedukacyjny)

 

Dom Pomocy Społecznej
„Leśny”

 

ul. Tułowicka 3
01 – 974 Warszawa

 

Tel. 22 834 20 17
Fax 22 835 43 86

 

sekretariat@dps-lesny.waw.pl

 

 

200

 

 

 

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
(koedukacyjny)

 

Dom Pomocy Społecznej
„Na Przedwiośniu”

 

ul. Przedwiośnie 1
04 – 748 Warszawa

 

tel./fax
22 815 21 04
22 815 20 59

 

 

sekretariat@naprzedwiosniu.waw.pl

Strona www

 

87

 

 

 

 

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
(kobiety)

 

Dom Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

 

ul. Żegańska 34
04 – 713 Warszawa

 

tel.  22 812 07 72
Tel/fax 22 615 74 47

 

 

 

dps_miedzylesie@op.pl

 

 

70

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej
„Pomocna Dłoń”

 

ul. Odrębna  10
04 – 867 Warszawa

 

tel./fax
22 612 79 72

 

 

odrebna@poczta.fm

 

 

30

 

 

  Dla dzieci, młodzieży
i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Dom Pomocy Społecznej
,,Na Bachusa’’

 

ul. Bachusa 7
04-814
Warszawa 

 

tel. 22 610 03 53

22 610 44 34

 dpsnabachusa@op.pl 80
 
Approved Cash Advance Jackson AlCash Advance MissouriViagra Discount CouponsGoogleNews
© 2015 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa