logotyp GUS
Komunikat

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r.

 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4055,04 zł.

 

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE  od XII  2016r.

 

LIMIT DOCHODÓW

Z RODZINĄ 50% – 2 027,52 zł.

OSOBA SAMOTNA 65% – 2  635,77zł.

 KWOTY  DOFINANSOWAŃ  DO  TURNUSÓW  REHABILITACYJNYCH

od XII 2016 r.

ZNACZNY  30 %- 1 217 zł.

( oraz osoby niepełnosprawne  w wieku do 16 roku życia i osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lata uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności )

UMIARKOWANY 27%- 1 095 zł.

LEKKI -25%- 1014 zł.

OPIEKUN, ZPCH-20 %- 811zł.