logotyp GUS
Komunikat

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia  9  lutego 2018 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł.

 

 

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE  od III  2018r.

 

LIMIT DOCHODÓW

 

Z RODZINĄ 50% – 2 2 58,34 zł.

OSOBA SAMOTNA 65% – 2  935,84 zł.

 

KWOTY  DOFINANSOWAŃ  DO  TURNUSÓW  REHABILITACYJNYCH

od marca 2018r.

 

ZNACZNY  30 %- 1 355,00 zł.

( oraz osoby niepełnosprawne  w wieku do 16 roku życia i osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lata uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności )

UMIARKOWANY 27%- 1 219  zł.

LEKKI -25%- 1129 zł.

OPIEKUN, ZPCH-20 %- 903 zł.