logotyp GUS
Komunikat

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia  10  listopada 2017 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r.

Na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386)  ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2017 r. wyniosło 4255,59 zł.

 KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE  od XII  2017r.

 

LIMIT DOCHODÓW

 

Z RODZINĄ 50% – 2 127,79 zł

OSOBA SAMOTNA 65% – 2  766,13 zł

 

KWOTY  DOFINANSOWAŃ  DO  TURNUSÓW  REHABILITACYJNYCH

od grudnia 2017 r.

 

ZNACZNY  30 %- 1 277,00 zł

( oraz osoby niepełnosprawne  w wieku do 16 roku życia i osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lata uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności )

UMIARKOWANY 27%- 1 149 zł

LEKKI -25%- 1064 zł

OPIEKUN, ZPCH-20 %- 851 zł