logotyp GUS
Komunikat

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikowane w:
M.P.2017.180

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia  9  lutego 2017 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4218,92 zł.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE  od III  2017r.

 

LIMIT DOCHODÓW

 

Z RODZINĄ 50% – 2 109,46 zł.

OSOBA SAMOTNA 65% – 2  742,29zł.

 

KWOTY  DOFINANSOWAŃ  DO  TURNUSÓW  REHABILITACYJNYCH

od marca 2017 r.

 

ZNACZNY  30 %- 1 266 zł.

( oraz osoby niepełnosprawne  w wieku do 16 roku życia i osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lata uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności )

UMIARKOWANY 27%- 1 139 zł.

LEKKI -25%- 1055 zł.

OPIEKUN, ZPCH-20 %- 844zł.