Kontakt

Dział ds. Pieczy Zastępczej

Dział mieści się w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

  1. Lipińska 2, I i II piętro,
    pokoje nr 205, 206, 221, 310, 311, 316

fax 22 599 71 96

oraz

Al. Zjednoczenia 34, II piętro,
pokoje nr 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

(koordynatorzy i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych
i niezawodowych, Zastępcy Kierownika Działu sprawujący nadzór nad sprawami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą, Zespół ds. usamodzielniania wychowanków oraz psycholodzy)

 

Kierownik Działu

Agnieszka Oracz-Zawistowska – nadzór nad pracą działu oraz bezpośredni nadzór nad sprawami związanymi z organizowaniem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z zawodowymi rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka (Zespół ds. organizowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) oraz praca psychologów (Zespół psychologów)

pokój nr 221,

tel. 22 599 71 95

agnieszka.oracz-zawistowska@wcpr.pl

Zastępca Kierownika Działu

Joanna Brudny-Morawska – nadzór nad sprawami związanymi z instytucjonalną pieczą zastępczą oraz usamodzielnianiem wychowanków w trybie ustawy o pomocy społecznej, bezpośredni nadzór nad Zespołem ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz interwencyjnego przewozu dzieci i Zespołem ds. usamodzielniania wychowanków
pokój nr 316,
tel. 22 599 71 85
joanna.brudny-morawska@wcpr.pl

 

Zespół ds. organizowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Anna Węgrzynek – sprawy zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, kwalifikowanie małoletnich do rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 206,
tel. 22 599 71 86
anna.wegrzynek@wcpr.pl

Joanna Kulpińska – sprawy zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanie małoletnich do rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 206,
tel. 22 599 71 84
joanna.kulpinska@wcpr.pl

Justyna Małyszko  – sprawy zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanie małoletnich do rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 206,
tel. 22 599 71 26
justyna.malyszko@wcpr.pl

Dorota Matuszak – sprawy zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
pokój nr 206,

tel. 22 599 71 37
dorota.matuszak@wcpr.pl

 

Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz interwencyjnego przewozu dzieci
– sprawy związane z interwencyjnym przewozem dzieci do pieczy zastępczej, prowadzenie i kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych

Karolina Silicka
pokój nr 310,
tel. 22 599 71 92
karolina.silicka@wcpr.pl

Mariola Piotrowicz
pokój nr 310,
tel. 22 599 71 91
mariola.piotrowicz@wcpr.pl

Grzegorz Ofis

pokój nr 310,

tel. 22 599 71 65
grzegorz.ofis@wcpr.pl

 

Kamila Czerwińska
pokój nr 311,

tel. 22 599 71 93
kamila.czerwinska@wcpr.pl

 

Monika Kłosiewicz

pokój nr 311,

tel. 22 599 71 21
monika.klosiewicz@wcpr.pl

 

Zgłoszenia konieczności interwencyjnego przewozu dzieci do pieczy zastępczej przyjmowane są w dni robocze:

  • w godzinach 8.00 – 16.00 tel./fax 22 599 71 96
  • w godzinach 16.00 – 19.00 tel. 785 205 205

 

Siedziba Zespołów ds. rodzinnej pieczy zastępczej,

Zespołu ds. usamodzielniania wychowanków oraz Zespołu psychologów:

Al. Zjednoczenia 34, Warszawa, fax. 22 697 02 30

Zespół ds. usamodzielniania wychowanków, pokój nr 11

Katarzyna Ostrowska – sprawy pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r., zamieszkujących w Dzielnicach: Praga Północ, Praga Południe, Wawer i Żoliborz oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Wałuszewskiej 48 w Warszawie i Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” przy ul. Bolesława Śmiałego 37 w Warszawie, sprawy pełnoletnich wychowanków domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie

dyżur w WCPR – środa

tel. 22 697 02 34
adres e-mail katarzyna.ostrowska@wcpr.pl

Dorota Majewska – sprawy pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r. zamieszkujących w Dzielnicach: Białołęka, Bielany, Mokotów, Usynów, Wilanów, Włochy, Ursus, Śródmieście i Wola oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Klasyków 52/54 w Warszawie, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania „CHATA” przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie i Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Lukowskiej 25 w Warszawie

dyżur w WCPR – wtorek
tel. 22 697 02 13
adres e-mail dorota.majewska@wcpr.pl

Dorota Gutowska – sprawy pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r. zamieszkujących w Dzielnicach: Bemowo, Ochota, Rembertów, Wesoła i Targówek oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Paprociowej 2 w Warszawie, prowadzenie spraw wychowanków pochodzących z terenu Warszawy, a opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze poza Warszawą placówki, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w skład Centrum Administracyjnego, Domu Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13

dyżur w WCPR – poniedziałek
tel. 22 697 02 12
adres e-mail dorota.gutowska@wcpr.pl

 

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Informacje i zapisy – poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00 – 16.00

w siedzibie Zespołów ds. rodzinnej pieczy zastępczej, al. Zjednoczenia 34, Warszawa

 

 poniedziałek Urszula Lewandowska – tel. 22 697 02 04 do 06, pokój nr 6
wtorek Aneta Rurańska – tel. 22 697 02 22 do 24, pokój nr 3
  Renata Piersa – tel. 22 697 02 10 do 11, pokój nr 10
  Agata Oleksy-Kaczmarek – tel. 22 697 02 26 do 28, pokój nr 2
  Anna Chłodnicka – tel. 22 697 02 14 do 15, pokój nr 9
środa Maria Wilanowska – tel. 22 697 02 16 do 18, pokój nr 7
  Agnieszka Stankiewicz – tel. 22 697 02 22 do 24, pokój nr 5
  Monika Kubiak – tel. 22 697 02 04 do 06, pokój nr 6
  Magdalena Mlonek – tel. 22 697 02 14 do 15, pokój nr 8
czwartek Emilia Wawrzos – tel. 22 697 02 19 do 21, pokój nr 3
  Aneta Herder – tel. 22 697 02 26 do 28, pokój nr 2

 

Zastępcy Kierownika Działu ds. Pieczy Zastępczej, pokój nr 4:

Joanna Komarewska-Bajger (p.o.) – nadzór nad sprawami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą, bezpośredni nadzór nad I Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 22 697 02 01
adres e-mail: joanna.komarewska-bajger@wcpr.pl

Anna Augustyniak – nadzór nad sprawami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą, bezpośredni nadzór nad II Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 22 697 02 02
adres e-mail: anna.augustyniak@wcpr.pl

Romana Chruszcz – nadzór nad sprawami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą, bezpośredni nadzór nad III Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 22 697 02 03
adres e-mail: romana.chruszcz@wcpr.pl

I Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Dzielnic: Śródmieście, Wola, Włochy, Bemowo, Ochota, Ursus

Pokój nr 3 – tel. 22 697 02 22, 22 697 02 23, 22 697 02 24

Katarzyna Bonik – Dzielnica Wola
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: katarzyna.bonik@wcpr.pl

Beata Kozieł – Dzielnica Wola
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: beata.koziel@wcpr.pl

Aneta Rurańska – Dzielnica Wola
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: aneta.ruranska@wcpr.pl

Emilia Wawrzos – Dzielnice: Bemowo, Wola
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail:emilia.wawrzos@wcpr.pl

Julita Strzelecka – Dzielnice: Włochy, Wola

dyżur w WCPR – środa

adres e-mail: julita.strzelecka@wcpr.pl

 

Pokój nr 5 – tel. 22 697 02 19, 22 697 02 20, 22 697 02 21

Monika Barcz – Dzielnica Bemowo
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: monika.barcz@wcpr.pl

Agnieszka Stankiewicz – Dzielnica Śródmieście
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: agnieszka.stankiewicz@wcpr.pl

Agnieszka Zozulińska – Dzielnica Śródmieście
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: agnieszka.zozulinska@wcpr.pl

Joanna Dusińska – Dzielnice: Bemowo, Wola, Śródmieście
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: joanna.dusinska@wcpr.pl

 

Pokój nr 6 – tel. 22 697 02 04, 22 697 02 05, 22 697 02 06, fax 22 697 01 30

Monika Kubiak – Dzielnice: Ochota, Włochy
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: monika.kubiak@wcpr.pl

Urszula Lewandowska – Dzielnica Włochy
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: urszula.lewandowska@wcpr.pl

Marcin Bukowski – Dzielnica Ochota
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: marcin.bukowski@wcpr.pl

Agnieszka Pierożek – Dzielnica Ursus
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: agnieszka.pierozek@wcpr.pl

Katarzyna Dubielecka – Dzielnice: Ochota, Ursus, Śródmieście

dyżur w WCPR – wtorek

adres e-mail: katarzyna.dubielecka@wcpr.pl

 

II Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów, Praga Północ, Bielany, Żoliborz

Pokój nr 1 – tel. 22 697 02 25, 22 697 02 29, 22 697 02 31, 22 697 92 32

Anna Gliwka – Dzielnica Mokotów
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: anna.gliwka@wcpr.pl

Bożena Gosk – Dzielnica Ursynów
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: bozena.gosk@wcpr.pl

Emilia Kamińska – Dzielnica Mokotów
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: emilia.kaminska@wcpr.pl

Joanna Kierzkowska – Dzielnice: Mokotów i Wilanów
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: joanna.kierzkowska@wcpr.pl

Daniel Loda – Dzielnica Mokotów
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: daniel.loda@wcpr.pl

Agnieszka Machnowska – Dzielnice: Ursynów, Mokotów
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: agnieszka.machnowska@wcpr.pl

Michał Zieliński – Dzielnica Mokotów

Dyżur w WCPR – środa

adres email: michal.zielinski@wcpr.pl

Monika Karwowska – Dzielnice: Bielany, Żoliborz, Ursynów
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: monika.karwowska@wcpr.pl

Katarzyna Iwińska – Dzielnica Mokotów
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: katarzyna.iwinska@wcpr.pl

Pokój nr 7 – tel. 22 697 02 16, 22 697 02 17, 22 697 02 18

Natalia Choroś – Dzielnica Praga Północ
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: natalia.choros@wcpr.pl

Maria Wilanowska – Dzielnica Praga Północ
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: maria.wilanowska@wcpr.pl

Monika Zalewska – Dzielnica Praga Północ
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: monika.zalewska@wcpr.pl

Edyta Matysiak – Dzielnice: Praga Północ, Bielany i Żoliborz
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: edyta.matysiak@wcpr.pl

Pokój nr 8 – tel. 22 697 02 07, 22 697 02 08, 22 697 02 09

Anna Maciejewska – Dzielnica Bielany
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: anna.maciejewska@wcpr.pl

Magdalena Mlonek – Dzielnica Bielany
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: magdalena.mlonek@wcpr.pl

Magdalena Waleszczak – Dzielnice: Bielany, Żoliborz
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: magdalena.waleszczak@wcpr.pl

Magdalena Węcławiak – Dzielnice: Bielany, Praga Północ
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: magdalena.weclawiak@wcpr.pl

Monika Kuźniewska – Dzielnice: Bielany, Praga Północ
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: monika.kuzniewska@wcpr.pl

 

III Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła, Białołęka, Targówek

Pokój nr 2 – tel. 22 697 02 26, 22 697 02 27, 22 697 02 28

Aneta Herder – Dzielnica Praga Południe
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: aneta.herder@wcpr.pl

Anna Kozłowska – Dzielnica Wawer
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: anna.kozlowska@wcpr.pl

Agata Oleksy-Kaczmarek – Dzielnica Praga Południe
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: agata.oleksy-kaczmarek@wcpr.pl

Katarzyna Sałek – Dzielnice: Praga Południe, Targówek, Białołęka
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: katarzyna.salek@wcpr.pl

Ewelina Starczewska – Dzielnice: Praga Południe, Rembertów, Wesoła, Wawer
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: ewelina.starczewska@wcpr.pl

Pokój nr 9 – tel. 22 697 02 14, 22 697 02 15

Anna Chłodnicka – Dzielnice: Praga Południe, Wesoła
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: anna.chlodnicka@wcpr.pl

Anna Libera – Dzielnica Praga Południe
dyżur w WCPR – czwartek
adres email: anna.libera@wcpr.pl

Anna Poleganow – Dzielnice: Praga Południe, Rembertów
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: anna.poleganow@wcpr.pl

Sylwia Wasilewicz – Dzielnice: Białołęka, Targówek
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: sylwia.wasilewicz@wcpr.pl

Pokój nr 10 – tel. 22 697 02 10, 22 697 02 11

Elwira Bystrzycka – Dzielnica Targówek
dyżur w WCPR  – poniedziałek
adres e-mail: elwira.bystrzycka@wcpr.pl

Wojciech Cychowski – Dzielnice: Białołęka i Targówek
Dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: wojciech.cychowski@wcpr.pl

Renata Piersa – Dzielnica Białołęka
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: renata.piersa@wcpr.pl

Piotr Wiśniewski – Dzielnice: Białołęka, Praga Południe, Targówek

dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: piotr.wisniewski@wcpr.pl

 

Zespół psychologów

Pokój 2a, tel. 22 697 02 61; 22 697 02 62

Bogna Podolska – psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcje rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka

adres e-mail: bogna.dembek@wcpr.pl

 

Grażyna Dorodzińska – psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

adres e-mail: grazyna.dorodzinska@wcpr.pl

 

Sylwia Kaczan – psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodzin zastępczych niezawodowych

adres e-mail: sylwia.kaczan@wcpr.pl

 

Aleksandra Głowa – psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

adres e-mail: aleksandra.glowa@wcpr.pl