Kontakt

Dział ds. Pieczy Zastępczej

Dział mieści się w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipińska 2, I i II piętro,
pokoje nr 205, 206, 221, 304, 316

fax 22 599 71 96

oraz

Al. Zjednoczenia 34, II piętro,
pokoje nr 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

(koordynatorzy i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, Zastępcy Kierownika Działu sprawujący nadzór nad sprawami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą, Zespół ds. usamodzielniania wychowanków oraz Zespół ds. organizowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcia specjalistycznego)

 

Kierownik Działu

Agnieszka Oracz-Zawistowska – nadzór nad pracą działu, a także bezpośredni nadzór nad sprawami związanymi z organizowaniem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z zawodowymi rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka (Zespół ds. zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) i pracą psychologów (Zespół ds. organizowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcia specjalistycznego)

pokój nr 221,

tel. 22 599 71 95

agnieszka.oracz-zawistowska@wcpr.pl

Zastępca Kierownika Działu

Joanna Brudny-Morawska – nadzór nad sprawami związanymi z instytucjonalną pieczą zastępczą oraz usamodzielnianiem wychowanków w trybie ustawy o pomocy społecznej, bezpośredni nadzór nad Zespołem ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz interwencyjnego przewozu dzieci i Zespołem ds. usamodzielniania wychowanków
pokój nr 316,
tel. 22 599 71 85
joanna.brudny-morawska@wcpr.pl

 

Zespół ds. zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Aneta Rurańska – sprawy zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, kwalifikowanie małoletnich do rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 206,
tel. 22 599 71 86
aneta.ruranska@wcpr.pl

Joanna Kulpińska – sprawy zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanie małoletnich do rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 206,
tel. 22 599 71 84
joanna.kulpinska@wcpr.pl

Agnieszka Stankiewicz – sprawy zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanie małoletnich do rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 206,
tel. 22 599 71 26
agnieszka.stankiewicz@wcpr.pl

Dorota Matuszak – sprawy zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
pokój nr 206,
tel. 22 599 71 37
dorota.matuszak@wcpr.pl

 

Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz interwencyjnego przewozu dzieci
– sprawy związane z interwencyjnym przewozem dzieci do pieczy zastępczej, prowadzenie i kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych

Karolina Silicka
pokój nr 304,
tel. 22 599 71 92
karolina.silicka@wcpr.pl

Emilia Wawrzos
pokój nr 304,
tel. 22 599 71 91
emilia.wawrzos@wcpr.pl

Grzegorz Ofis

pokój nr 304,
tel. 22 599 71 65
grzegorz.ofis@wcpr.pl

 

Kamila Czerwińska
pokój nr 304,
tel. 22 599 71 93
kamila.czerwinska@wcpr.pl

 

Monika Kłosiewicz

pokój nr 304,
tel. 22 599 71 21
monika.klosiewicz@wcpr.pl

 

Zgłoszenia konieczności interwencyjnego przewozu dzieci do pieczy zastępczej przyjmowane są w dni robocze:

  • w godzinach 8.00 – 16.00 tel./fax 22 599 71 96
  • w godzinach 16.00 – 19.00 tel. 785 205 205

 

Siedziba Zespołów ds. rodzinnej pieczy zastępczej,

Zespołu ds. usamodzielniania wychowanków oraz Zespołu ds. organizowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcia specjalistycznego:

Al. Zjednoczenia 34, Warszawa, fax. 22 697 02 30

Zespół ds. usamodzielniania wychowanków, pokój nr 7

Katarzyna Ostrowska – sprawy pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r., zamieszkujących w Dzielnicach: Praga Północ, Praga Południe, Wawer i Żoliborz w Warszawie i Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” przy ul. Bolesława Śmiałego 37 w Warszawie, sprawy pełnoletnich wychowanków domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie

dyżur w WCPR – środa

tel. 22 697 02 34
adres e-mail katarzyna.ostrowska@wcpr.pl

Dorota Majewska – sprawy pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r. zamieszkujących w Dzielnicach: Białołęka, Bielany, Mokotów, Usynów, Wilanów, Włochy, Ursus, Śródmieście i Wola oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Klasyków 52/54 w Warszawie, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania „CHATA” przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie i Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie

dyżur w WCPR – wtorek
tel. 22 697 02 13
adres e-mail dorota.majewska@wcpr.pl

Mariola Piotrowicz – prowadzenie spraw pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r. zamieszkujących w Dzielnicach: Bemowo, Ochota, Rembertów, Wesoła i Targówek a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Dembińskiego 1 w Warszawie,  Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 im. J.Cz. Babickiego przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

dyżur w WCPR – poniedziałek
tel. 22 697 02 12
adres e-mail mariola.piotrowicz@wcpr.pl

Dorota Gutowska – koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie, Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Wałuszewskiej 48 w Warszawie i Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Paprociowej 2 w Warszawie

dyżur w WCPR – czwartek
tel. 22 697 02 36
adres e-mail dorota.gutowska@wcpr.pl

 

Zespół ds. organizowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcia specjalistycznego

Pokój 2a, tel. 22 697 02 61; 22 697 02 62

Anna Węgrzynek – nadzór nad sprawami szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej oraz koordynowanie wsparcia specjalistycznego

tel. 22 697 02 61
e-mail: anna.wegrzynek@wcpr.pl

 

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Informacje i zapisy – poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00 – 16.00

w siedzibie Zespołów ds. rodzinnej pieczy zastępczej, al. Zjednoczenia 34, Warszawa

 

Zgłoszenia przyjmują:

 

 poniedziałek Urszula Lewandowska – tel. 22 697 02 04 do 06, pokój nr 6
  Maria Wilanowska – tel. 22 697 02 31 do 32, pokój nr 1
wtorek Agata Oleksy-Kaczmarek – tel. 22 697 02 26 do 28, pokój nr 2
  Anna Chłodnicka – tel. 22 697 02 14 do 15, pokój nr 9
środa Monika Kubiak – tel. 22 697 02 04 do 06, pokój nr 6

 

 

Bogna Podolska – psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka

adres e-mail: bogna.podolska@wcpr.pl

 

Agnieszka Machnowska – psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycje i motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

adres e-mail: agnieszka.machnowska@wcpr.pl

 

Anna Korcz – psycholog wydający opinie o predyspozycji i motywacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a także predyspozycje i motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w ramach procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

adres e-mail: anna.kozlowska@wcpr.pl

Sylwia Kaczan – psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

adres e-mail: sylwia.kaczan@wcpr.pl

 

Aleksandra Głowa – psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

adres e-mail: aleksandra.glowa@wcpr.pl

 

Anna Gliwka – psycholog sporządzający diagnozę psychofizyczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

adres e-mail: anna.gliwka@wcpr.pl

 

Zastępcy Kierownika Działu ds. Pieczy Zastępczej, pokój nr 4:

Joanna Komarewska-Bajger (p.o.) – nadzór nad sprawami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą, bezpośredni nadzór nad I Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 22 697 02 01
adres e-mail: joanna.komarewska-bajger@wcpr.pl

Anna Augustyniak – nadzór nad sprawami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą, bezpośredni nadzór nad II Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 22 697 02 02
adres e-mail: anna.augustyniak@wcpr.pl

Romana Chruszcz – nadzór nad sprawami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą, bezpośredni nadzór nad III Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 22 697 02 03
adres e-mail: romana.chruszcz@wcpr.pl

I Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Dzielnic: Śródmieście, Wola, Włochy, Bemowo, Ochota, Ursus

Pokój nr 3 – tel. 22 697 02 22, 22 697 02 23, 22 697 02 24

Katarzyna Bonik – Dzielnica Wola
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: katarzyna.bonik@wcpr.pl

Monika Gołębiowska – Dzielnice: Bemowo i Wola
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: monika.golebiowska@wcpr.pl

Beata Kozieł – Dzielnica Wola
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: beata.koziel@wcpr.pl

Beata Szymańska – Dzielnica Wola
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: beata.szymanska@wcpr.pl

Ewelina Rędzia-Woźniak – Dzielnice: Włochy, Wola
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: ewelina.redzia-wozniak@wcpr.pl

Pokój nr 5 – tel. 22 697 02 19, 22 697 02 20, 22 697 02 21

Monika Barcz – Dzielnica Bemowo
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: monika.barcz@wcpr.pl

Justyna Małyszko – Dzielnica Śródmieście
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: justyna.malyszko@wcpr.pl

Agnieszka Radkowska – Dzielnica Śródmieście
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: agnieszka.radkowska@wcpr.pl

Joanna Dusińska – Dzielnice: Bemowo, Wola, Śródmieście
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: joanna.dusinska@wcpr.pl

Pokój nr 6 – tel. 22 697 02 04, 22 697 02 05, 22 697 02 06, fax 22 697 02 30

Monika Kubiak – Dzielnice: Ochota, Włochy
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: monika.kubiak@wcpr.pl

Urszula Lewandowska – Dzielnica Włochy
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: urszula.lewandowska@wcpr.pl

Marcin Bukowski – Dzielnica Ochota
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: marcin.bukowski@wcpr.pl

Agnieszka Pierożek – Dzielnica Ursus
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: agnieszka.pierozek@wcpr.pl

Katarzyna Bartosiak – Dzielnice: Ochota, Ursus, Śródmieście
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: katarzyna.bartosiak@wcpr.pl

 

II Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów, Praga Północ, Bielany, Żoliborz

Pokój nr 1 – tel. 22 697 02 25, 22 697 02 29, 22 697 02 31, 22 697 02 32

Bożena Gosk – Dzielnica Ursynów
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: bozena.gosk@wcpr.pl

Emilia Kamińska – Dzielnica Mokotów
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: emilia.kaminska@wcpr.pl

Joanna Kierzkowska – Dzielnice: Mokotów i Wilanów
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: joanna.kierzkowska@wcpr.pl

Daniel Loda – Dzielnica Mokotów
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: daniel.loda@wcpr.pl

Marta Wawrzyniak – Dzielnice: Ursynów, Mokotów
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: marta.wawrzyniak@wcpr.pl

Maria Wilanowska – Dzielnica Mokotów
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: maria.wilanowska@wcpr.pl

Michał Zieliński – Dzielnica Mokotów
Dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: michal.zielinski@wcpr.pl

Monika Karwowska – Dzielnice: Bielany, Żoliborz, Ursynów
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: monika.karwowska@wcpr.pl

Katarzyna Iwińska – Dzielnica Mokotów
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: katarzyna.iwinska@wcpr.pl

Pokój nr 11 – tel. 22 697 02 16, 22 697 02 17, 22 697 02 18

Natalia Choroś – Dzielnica Praga Północ
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: natalia.choros@wcpr.pl

Anna Święcka – Dzielnica Praga Północ
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: anna.swiecka@wcpr.pl

Monika Zalewska – Dzielnica Praga Północ
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: monika.zalewska@wcpr.pl

Edyta Matysiak – Dzielnice: Praga Północ, Bielany i Żoliborz
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: edyta.matysiak@wcpr.pl

Pokój nr 8 – tel. 22 697 02 07, 22 697 02 08, 22 697 02 09

Anna Maciejewska – Dzielnica Bielany
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: anna.maciejewska@wcpr.pl

Magdalena Mlonek – Dzielnica Bielany
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: magdalena.mlonek@wcpr.pl

Magdalena Waleszczak – Dzielnice: Bielany, Żoliborz
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: magdalena.waleszczak@wcpr.pl

Magdalena Węcławiak – Dzielnice: Bielany, Praga Północ
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: magdalena.weclawiak@wcpr.pl

Monika Kuźniewska – Dzielnice: Bielany, Praga Północ
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: monika.kuzniewska@wcpr.pl

 

III Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła, Białołęka, Targówek

Pokój nr 2 – tel. 22 697 02 26, 22 697 02 27, 22 697 02 28

Aneta Herder – Dzielnica Praga Południe
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: aneta.herder@wcpr.pl

Beata Kowalczyk – Dzielnica Wawer
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: beata.kowalczyk@wcpr.pl

Agata Oleksy-Kaczmarek – Dzielnica Praga Południe
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: agata.oleksy-kaczmarek@wcpr.pl

Katarzyna Sałek – Dzielnice: Praga Południe, Targówek, Białołęka
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: katarzyna.salek@wcpr.pl

Ewelina Starczewska – Dzielnice: Praga Południe, Rembertów, Wesoła, Wawer
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: ewelina.starczewska@wcpr.pl

Pokój nr 9 – tel. 22 697 02 14, 22 697 02 15

Anna Chłodnicka – Dzielnice: Praga Południe, Wesoła
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: anna.chlodnicka@wcpr.pl

Joanna Górecka – Dzielnica Targówek
dyżur w WCPR – piątek
adres e-mail: joanna.gorecka@wcpr.pl

Anna Libera – Dzielnica Praga Południe
dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: anna.libera@wcpr.pl

Anna Poleganow – Dzielnice: Praga Południe, Rembertów
dyżur w WCPR – poniedziałek
adres e-mail: anna.poleganow@wcpr.pl

Sylwia Wasilewicz – Dzielnice: Białołęka, Targówek
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: sylwia.wasilewicz@wcpr.pl

Pokój nr 10 – tel. 22 697 02 10, 22 697 02 11

Elwira Bystrzycka – Dzielnica Targówek
dyżur w WCPR  – poniedziałek
adres e-mail: elwira.bystrzycka@wcpr.pl

Wojciech Cychowski – Dzielnice: Białołęka i Targówek
Dyżur w WCPR – czwartek
adres e-mail: wojciech.cychowski@wcpr.pl

Renata Piersa – Dzielnica Białołęka
dyżur w WCPR – wtorek
adres e-mail: renata.piersa@wcpr.pl

Piotr Wiśniewski – Dzielnice: Białołęka, Praga Południe, Targówek
dyżur w WCPR – środa
adres e-mail: piotr.wisniewski@wcpr.pl