Kontakt

Dział Finansowych Form Wspierania Niepełnosprawnych

Dział mieści się przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Anna GołąbekKierownik Działu

tel. 22 50 97 147

anna.golabek@wcpr.pl


Marzena WiśniewskaDofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

tel. 22 50 97 113

marzena.wisniewska@wcpr.pl


Monika SzczerbińskaDofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

tel. 22 50 97 114

monika.szczerbinska@wcpr.pl


Magdalena SpodarzewskaDofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

tel. 22 50 97 111

magdalena.spodarzewska@wcpr.pl

 


Bożena WydrzyckaDofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

tel. 22 50 97 109

bozena.wydrzycka@wcpr.pl

Aktywny samorząd ’’ Moduł I Obszar C Zadanie 3 – pomoc w  zakupie protezy kończyny , w której zastosowano  nowoczesne  rozwiązania  techniczne

Aktywny samorząd ’’ Moduł I Obszar C Zadanie 4 – pomoc w  utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy  kończyny,  w której zastosowano  nowoczesne  rozwiązania techniczne


Anna Rauba - MaciszewskaDofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

tel. 22 50 97 108

anna.rauba-maciszewska@wcpr.pl