Kontakt

Dział Finansowych Form Wspierania Niepełnosprawnych

Dział mieści się przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Anna GołąbekKierownik Działu

tel. 22 50 97 147

anna.golabek@wcpr.pl

zadania związane z kierowaniem Działem


Marzena Wiśniewska

tel. 22 50 97 113

marzena.wisniewska@wcpr.pl

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

Program Aktywny samorząd Moduł I


Monika Szczerbińska

tel. 22 50 97 114

monika.szczerbinska@wcpr.pl

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

Program Aktywny samorząd Moduł I


Magdalena Spodarzewska

tel. 22 50 97 111

magdalena.spodarzewska@wcpr.pl

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

Program Aktywny samorząd Moduł I


Anna Maciszewska

tel. 22 50 97 108

anna.rauba-maciszewska@wcpr.pl

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się ,

Program Aktywny samorząd Moduł I


Bożena Wydrzycka

tel. 22 50 97 109

bozena.wydrzycka@wcpr.pl

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

program Aktywny samorząd Moduł I


Katarzyna Szczepańska

tel. 22 5097 106

katarzyna.szczepanska@wcpr.pl

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej,

Program Aktywny samorząd moduł II


Magdalena Kamola

tel. 22 5097 107

magdalena.kamola@wcpr.pl

Program Aktywny samorząd moduł II


Izabela Krzewniak

tel. 22 5097 110

izabela.krzewniak@wcpr.pl

Program Aktywny samorząd moduł II


Magdalena Kowalczuk

tel. 22 5097 105

magdalena.kowalczuk@wcpr.pl

Obsługa interesanta,

program Aktywny samorząd Moduł I


Anna Łyko

tel. 22 5097 105

anna.lyko@wcpr.pl

Obsługa interesanta,

Program Aktywny samorząd Moduł I


Urszula Kujawska

tel. 22 5097 147

urszula.kujawska@wcpr.pl

Program Aktywny samorząd Moduł I, Moduł II,

Program Wyrównywanie różnic między regionami III,

Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych