Kontakt

Dział Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej

Dział mieści się w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2, 01-833 Warszawa

Katarzyna Sękowska – Świątkiewicz Kierownik

Pokój 116,
tel. 22 599 71 54,
katarzyna.sekowska-swiatkiewicz@wcpr.pl


Agnieszka SkrzypekSpecjalista pracy socjalnej

 

Pokój 118
tel. 22 599 71 94
agnieszka.skrzypek@wcpr.pl

Kierowanie osób do hosteli  ośrodków interwencji kryzysowej i
domów samotnej matki


Kateryna BujkowskaStarszy pracownik socjalny

Pokój 106,
tel. 22 599 71 47,
kateryna.bujkowska@wcpr.pl

 

Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dorota MoczulskaSpecjalista pracy socjalnej

Pokój 106
tel. 22 599 71 58
dorota.moczulska@wcpr.pl

Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dominik WachSpecjalista pracy socjalnej

Pokój 119,
tel. 22 599 71 48,
dominik.wach@wcpr.pl

Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą