Kontakt

Dział Integracji Społecznej Niepełnosprawnych

Dział mieści się przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Urszula KujawskaKierownik

tel. 22 50 97 147

urszula.kujawska@wcpr.pl

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


Monika KolanoSekretariat

tel. 22 50 97 147

scon@wcpr.pl


Katarzyna Szczepańska Warsztaty terapii zajęciowej, „Aktywny samorząd” moduł II

tel. 22 50 97 106

katarzyna.szczepanska@wcpr.pl


Magdalena Kamola„Aktywny samorząd” moduł II

tel. 22 50 97 107

magdalena.kamola@wcpr.pl


Izabela Krzewniak„Aktywny samorząd” moduł I, moduł II

22 50 97 110
izabela.krzewniak@wcpr.pl

– obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

– obszar A  – zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

– obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Piotr Borkowski„Aktywny samorząd” moduł II, „Wyrównywanie różnic między regionami III”

22 50 97 115

piotr.borkowski@wcpr.pl


Obsługa Interesantówtel. 22 50 97 104

tel. 22 50 97 105

tel. 22 50 97 135