Kontakt

Dział Kadr i Analiz

Dział mieści się w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2, 01-833 Warszawa,

Anna MusiukKierownik Działu

pokój nr 217

tel. (22) 599 71 02

anna.musiuk@wcpr.pl


Anna BieńkowskaSprawy kadrowe, sprawy organizacyjne

pokój nr 216,
tel. 22 599 71 04
anna.bienkowska@wcpr.pl


Elżbieta PodniesińskaSekretariat, sprawy organizacyjne

pokój nr 219,
tel. 22 599 71 20

sekretariat@wcpr.pl


Aneta Sękulska – Książeksprawy kadrowe

pokój nr 216,
tel.: 22 599 71 03,
aneta.sekulska-ksiazek@wcpr.pl


Anna Konwerskasprawy płacowe

pokój nr 306,
tel.: 22 599 71 72,
anna.konwerska@wcpr.pl