Kontakt

Dział Świadczeń

Dział mieści się w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2, 01-833 Warszawa, fax 22 599 71 64

Magdalena BiretaKierownik, bezpośredni nadzór nad pracą działu

Pokój 302,
tel. 22 599 71 30
magdalena.bireta@wcpr.pl


Ewelina KuklińskaZastępca Kierownika Działu, prowadzenie spraw z zakresu porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo wychowawczej.

Pokój 303,
tel. 22 599 71 60
ewelina.kuklinska@wcpr.pl


Małgorzata KutraWydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych; wypłata świadczeń; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: rodziny zastępcze (wystawianie not księgowych).

pokój 313,
tel. 22 599 71 31
malgorzata.kutra@wcpr.pl


Katarzyna KucharskaWydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez usamodzielnionych wychowanków; wypłata świadczeń; obsługa finansowa odpłatności rodziny za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Pokój 313,
tel. 22 599 71 33
katarzyna.kucharska@wcpr.pl


Piotr JasińskiWydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków; wypłata świadczeń; ; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: placówki opiekuńczo – wychowawcze (wystawianie not księgowych).

Pokój 313,
tel. 22 599 71 32
piotr.jasinski@wcpr.pl


Sylwia GręźlikRealizacje wypłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze (wydatki m.st. Warszawy).

Pokój 313,
tel. 22 599 71 34
sylwia.grezlik@wcpr.pl


Beata ZbiećWszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Pokój 303,
tel. 22 599 71 51
beata.zbiec@wcpr.pl


Jolanta MurawskaWszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Pokój 303,
tel. 22 599 71 55
jolanta.murawska@wcpr.pl


Anna Grabasz

Pokój 314,
tel. 22. 599 71 80
anna.grabasz@wcpr.pl


Beata BartoszewiczUstalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m.st. Warszawy.

Pokój 315,
tel. 22 599 71 62
beata.bartoszewicz@wcpr.pl


Janina HelwichUstalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie m.st. Warszawy oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Pokój 315,
tel. 22 599 71 53
janina.helwich@wcpr.pl


Maciej ZielińskiUstalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m.st. Warszawy.

Pokój 315,
tel. 22 599 71 89
maciej.zielinski@wcpr.pl


Karolina Zuzgaobsługa rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków opuszczających po 01.01.2012r. rodziny zastępcze w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków; wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Pokój 307,
tel. 22 599 71 59
karolina.zuzga@wcpr.pl

DZIELNICE: Bielany, Ochota, Wilanów, Wola, Włochy, Ursus,


Joanna Kotlarskaobsługa rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i usamodzielnianych wychowanków opuszczających po 01.01.2012r. rodziny zastępcze w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków; wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Pokój 307,
tel. 22 599 71 18
joanna.kotlarska@wcpr.pl

DZIELNICE: Praga Północ, Targówek, Wawer, Rembertów, Wesoła


Sabina Smoleńskaobsługa rodzin zastępczych w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków; wypłata dodatku wychowawczego; wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Pokój 307,
tel. 22 599 71 36

sabina.smolenska@wcpr.pl

DZIELNICE: Bemowo, Śródmieście, Ursynów


Magdalena Kowalczuk obsługa rodzin zastępczych w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków; wypłata dodatku wychowawczego; wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Pokój 307,
tel. 22 599 71 56

magdalena.kowalczuk@wcpr.pl

 

 

DZIELNICE: Mokotów, Praga Południe, Żoliborz, Białołęka


Ewa KrzyżanowskaProwadzenie spraw związanych z postępowaniem alimentacyjnym wobec rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rozliczanie środków finansowych związanych z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka i rodziną zastępczą zawodową oraz postępowanie administracyjne w stosunku do rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Pokój 314,
tel. 22 599 71 68
ewa.krzyzanowska@wcpr.pl


Julita StrzeleckaAktualizacja wywiadów środowiskowych z rodzinami zastępczymi w oparciu o ustawę o pomocy społecznej

Pokój 314,
tel. 22. 599 71 80
julita.strzelecka@wcpr.pl