Połączone logotypy Programu Aktywny Samorząd i PFRON
Komunikat

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II mogą składać wnioski w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie- Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, w poniedziałki od 8.00 do 18.00 oraz pozostałe dni powszednie (od wtorku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia 1.08.2017r. do dnia 10.10.2017r:

  • wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia- semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2017/18 w terminie do dnia 10.10.2017r.

 

z wyjątkiem:

  • wnioski o refundację kosztów opłaty za czesne- semestr letni roku akademickiego 2016/17 w terminie do dnia 30.09.2017r.
  • wnioski o refundację kosztów opłaty za czesne- semestr letni roku szkolnego 2016/17 w terminie do dnia 31.08.2017r.

 

W 2017 roku wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie !!!

Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka – Dofinansowanie w ramach programu ,, Aktywny samorząd” .

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

UWAGA !!!   Komunikat  dotyczy  tylko  osób  zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa.