Dofinansowania ze środków  PFRON

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2015/2016 i 2016/2017 mogą składać wnioski w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia 1.03.2016r. do 30.03.2016r. Kolejny nabór jest przewidywany w terminie od dnia 01.08.2016r. do 10.10.2016r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia 1.04.2016r. do 30.08.2016r.
Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka – Dofinansowanie w ramach programu ,, Aktywny samorząd” .
Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.
UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa.