Osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore

Koszty utrzymania w DPS

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu: Zarządzenie
– numer aktu: 496/2018
– organ wydający Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
– data aktu: 2018.03.21
– tytuł aktu: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– Rocznik: 2018
– Pozycja: 2932
– Data ogłoszenia: 23 marca 2018
– jednolity identyfikator aktu http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2932