Osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore

Koszty utrzymania w DPS