PIKON – oferta

PIKON oferuje osobom z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st. Warszawy,
ich rodzicom, opiekunom oraz całemu środowisku wsparcie w zakresie:

 • informacyjnym – poprzez udzielanie beneficjentom konkretnych informacji z obszaru orzecznictwa
  (tj. problematyki uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, przysługujących z tego tytułu ulg
  i uprawnień, możliwości i sposobów korzystania z celowych programów wsparcia skierowanych
  do osób posiadających stosowne orzeczenie), a także poprzez przybliżanie zakresu działań jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz oferty instytucji i organizacji działających na terenie miasta, która skierowana jest do jego mieszkańców, m.in w obszarze edukacji, wsparcia szeroko rozumianego systemu pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej a także rehabilitacji
  oraz aktywizacji społecznej i zawodowej;
 • pośrednictwa – poprzez przekazywanie oferty i danych teleadresowych konkretnych instytucji
  oraz podmiotów, które oferują działania lub usługi adekwatne dla wsparcia, zaspokojenia potrzeb lub rozwiązania konkretnych spraw zgłaszanych przez osoby korzystające z oferty PIKON;
 • konsultacyjnym – poprzez organizację indywidualnych spotkań ze specjalistami w zakresie porad prawnych, psychologicznych oraz w obszarze szkolnictwa, edukacji, pomocy społecznej
  i doradztwa zawodowego, w zależności od potrzeb interesantów oraz dostępności specjalistów
  z poszczególnych dziedzin;
 • organizacyjno-koordynacyjnym – poprzez rozpoznanie potrzeb środowiska osób
  z niepełnosprawnościami i przekazywanie tej wiedzy do odpowiednich instytucji i podmiotów,
  aby optymalnie wykorzystać ich potencjał w realizacji działań na rzecz osób
  z niepełnosprawnościami.

 

Każda zgłoszona do nas sprawa jest traktowana indywidualnie. Osoby zgłaszające zachowują maksimum anonimowości, gdyż do pracy potrzebujemy najistotniejszych informacji o naszych beneficjentach:

 • mających bezpośrednie znaczenie w rozpatrywaniu sprawy (np. dotyczące posiadanego stopnia niepełnosprawności, jej przyczyny, posiadanych uprawnień do renty lub innych świadczeń, wieku, aktualnej aktywności w sferze zawodowej);
 • wykorzystywanych do celów statystycznych i organizacyjnych (np. dzielnica zamieszkania osoby zainteresowanej, jej wiek, płeć)
 • danych umożliwiających kontakt (nr telefonu, adres e-mail).