PIKON – współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty działające na rzecz warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnościami
do umieszczania i aktualizacji informacji o Was i Waszej ofercie

w naszej Bazie Wiedzy.

Co Wy zyskujecie?

 • darmowy kanał informujący o Waszej działalności;
 • możliwość pozyskania beneficjentów Waszych działań;
 • wsparcie w zakresie działalności PIKON.

 

Co zyskują mieszkańcy m.st. Warszawy?

 • aktualne i rzetelne informacje pozwalające rozwiewać wątpliwości i problemy,
  które napotykają na co dzień osoby z niepełnosprawnościami oraz związane
  z nimi środowisko;
 • dostęp do bogatej i aktualnej bazy danych na temat usług i wsparcia oferowanych
  przez instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które swoim działaniem obejmują cały teren m.st. Warszawy;
 • profesjonalne wsparcie w zakresie usług doradczych oferowanych przez naszych ekspertów.

 

Co My zyskujemy?

 • bogaty i aktualny zbiór informacji o ofercie świadczonych usług i działań na terenie Warszawy,
  które potencjalnie mogą odpowiadać potrzebom naszych beneficjentów;
 • możliwość wskazania konkretnych podmiotów i instytucji, które oferują usługi najbardziej trafne względem konkretnych potrzeb zgłaszanych przez naszych beneficjentów;
 • informację na temat dostępności i dystrybucji poszczególnych form i rodzajów wsparcia
  oraz działań (w tym okresowych i o charakterze lokalnym) na terenie m.st. Warszawy, co pozwoli nam przekazywać tę wiedzę odpowiednim podmiotom i instytucjom w celu optymalizacji oferty skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.