PIKON

Witamy na stronie internetowej Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego

dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON).

 

PIKON jest zadaniem realizowanym na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st. Warszawy, które w związku z napotykanymi na co dzień trudnościami, wymagają szeroko rozumianego wsparcia w zakresie informacyjnym, doradczym lub bezpośredniego dostępu
do dedykowanej im oferty instytucji oraz podmiotów funkcjonujących na terenie stolicy.

 

Realizacja zadania PIKON prowadzona jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
w Punkcie przy Al. Solidarności 93 w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.

 

Do głównych założeń realizacji zadania należy:

 • określenie oferty w zakresie wsparcia mieszkających na terenie m.st. Warszawy osób
  z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat oferty
  oraz kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, instytucji
  i podmiotów działających na rzecz mieszkańców stolicy;
 • przybliżenie osobom z niepełnosprawnościami oraz ich środowisku działań podejmowanych
  przez warszawskie instytucje, organizacje i podmioty, które mają na celu wsparcie tych osób
  w codziennym funkcjonowaniu na każdym etapie życia;
 • określenie potencjału i faktycznych działań instytucji i podmiotów współpracujących z PIKON
  oraz skorelowanie ich oferty z niezaspokojonymi potrzebami szeroko rozumianego warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz działających na jego rzecz podmiotów,
  w celu optymalizacji wsparcia.

 

Zapraszamy do korzystania z usług i oferty PIKON poprzez wizytę osobistą w naszej siedzibie
lub poprzez kontakt drogą elektroniczną.