Komunikat

Projekt „Virtualna Warszawa”

Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób
z dysfunkcją narządu wzroku w ramach projektu pn. „Virtualna Warszawa”

 

W dniu 22 stycznia w ramach realizacji projektu „Virtualna Warszawa” odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rekrutacji, powołanej przez Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Po dokonaniu oceny merytorycznej przyjętych wniosków Komisja zakwalifikowała do udziału w drugim etapie projektu osoby, które zgromadziły największą liczbę punktów. Pozostałe osoby wpisane zostały na listę rezerwową.

W załączeniu dostępna jest pełna lista numerów formularzy osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa. ( Druki do pobrania  )

Kolejność umieszczenia numerów formularzy na liście rezerwowej nie wskazuje na kolejność zaproszenia uczestników do udziału w II etapie projektu. W przypadku kwalifikowania kolejnych osób z listy rezerwowej uwzględniana będzie ilość punktów przyznana przez Komisję ds. Rekrutacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu „Virtualna Warszawa”, a osoby zakwalifikowane do udziału w drugim etapie prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony WCPR drogą mailową lub telefoniczną.