Komunikat

Projekt „Virtualna Warszawa”

Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób
z dysfunkcją narządu wzroku w ramach projektu pn. „Virtualna Warszawa”

W dniu 30 września zakończyliśmy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do pierwszego etapu projektu „Virtualna Warszawa”. Po dokonaniu oceny formalnej przyjętych formularzy informujemy, że w pierwszym etapie projektu udział wezmą osoby, których formularzom zostały przypisane numery od 1/2017 do 1005/2017, z wyłączeniem osób z formularzami o nr: 20/2017, 361/2017, 657/2017, 711/2017, 842/2017.

Została utworzona lista rezerwowa, na której znalazły się osoby, których formularzom zostały przypisane numery od 1006/2017 do 1043/2017, z wyłączeniem osób z formularzami o nr: 1012/2017, 1018/2017, 1019/2017.

Pełna lista numerów formularzy osób zakwalifikowanych dostępna jest w zakładce ,, Druki do pobrania „ .

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe za zainteresowanie projektem „Virtualna Warszawa” a osoby zakwalifikowane do udziału prosimy o oczekiwanie na kontakt w sprawie indywidualnych spotkań z doradcą.