Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

02-842 Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 1/5
22 855 44 32

Dyrektor: Anna Kurys

Z-ca Dyrektora: Monika Siewirska

oik@woik.waw.pl