Wykaz domów pomocy społecznej

Dla podeszłego wieku (koedukacyjny)

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”

ul. Arabska 3
03 – 977 Warszawa
tel. 22 617 48 88; 22 617 70 01, 22 671 72 67
fax 617 45 78
sekretariat@dpsmatysiaki.waw.pl
LICZBA MIEJSC – 100

Dom Pomocy Społecznej „SYRENA”

ul. Syreny 26
01 – 150 Warszawa
tel. 22 632 32 41;
fax 22 632-75-09
sekretariat@dpssyrena.pl
LICZBA MIEJSC – 150

Dom Pomocy Społecznej „Chemik”

ul. Korotyńskiego 10
02 – 121 Warszawa
tel./fax 22 823 50 12
dpschemik@idsl.pl
sekretariat.chemik@idsl.pl
www.dpschemik.pl
LICZBA MIEJSC – 100

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

ul. Bohaterów 46/48
03 – 007 Warszawa
tel./ fax 22 614 05 71
warszawa.bohaterow@dps.pl; sekretariat@dpspodbrzozami.pl
LICZBA MIEJSC – 80

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”

ul. Elekcyjna 6
01-128 Warszawa
tel. 22 836 66 62
fax wew. 301
sekretariat@dpsbudowlani.pl
socjalny@dpsbudowlani.pl
LICZBA MIEJSC – 112

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty

ul. Parkowa 7a
00 – 759 Warszawa
tel. /fax 22 841 19 50, 22 841 09 33
sekretariat@dpsparkowa.pl
pracowniksocjalny@dpsparkowa.pl
LICZBA MIEJSC – 47

Dom Pomocy Społecznej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wesołej

ul. Kilińskiego 10/ 12
05 – 075 Warszawa
Wesoła
tel. 22 773 69 40
fax 22 773 91 62
gn-biuro@poczta.bigbox.pl
biuro@gniazdo.org.pl
LICZBA MIEJSC – 15

Dla przewlekle somatycznie chorych (koedukacyjny)

Dom Pomocy Społecznej

ul. Wójtowska 13
00 – 224 Warszawa
Tel/fax 22 831 52 51, 22 831 52 52
sekretariat@dpswojtowska.pl
LICZBA MIEJSC – 110

Dom Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera

Al. Wilanowska 257
tel./fax 22 843-19-22
sekretariat@ca.waw.pl
LICZBA MIEJSC – 120

Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT

ul. Sternicza 125
01 – 350 Warszawa
tel. /fax 22 665 22 85, 22 665 22 39
dpssternicza@onet.pl, dpskombatant@dpskombatant.waw.pl
LICZBA MIEJSC – 180

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

ul. Dickensa 25
02 – 382 Warszawa
tel. 22 659 60 61, 22 659 56 43, 22 659 50 11
fax 22 659 53 57
dpskombatant1@wp.pl
LICZBA MIEJSC – 70

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka Salezego

ul. Solec 36 a
00 – 394 Warszawa
tel. 22 625 63 42, 22 622 88 60
fax 22 625 63 43
dpssolec@wp.pl
LICZBA MIEJSC – 90

Dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety)

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

ul. Kawęczyńska 4b
03 – 772 Warszawa
tel. 22 619 58 02
fax 22 670 43 18
socjalny@dpskaw.pl, sekretariat@dpskaw.pl
dps_kaw@unet.pl, dpskaw@dpskaw.pl
LICZBA MIEJSC – 106

Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

ul. Hetmańska 44
04 – 305 Warszawa
tel. 22 610 60 16, 22 610 60 51
fax 22 516 92 21
dps@poczta.pop.pl
LICZBA MIEJSC – 95

Dla przewlekle psychicznie chorych (koedukacyjny)

Dom Pomocy Społecznej „Leśny”

ul. Tułowicka 3
01 – 974 Warszawa
Tel. 22 834 20 17
fax 22 835 43 86
sekretariat@dps-lesny.waw.pl
LICZBA MIEJSC – 200

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety)

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ul. Żegańska 34
04 – 713 Warszawa
tel. 22 812 07 72
tel./fax 22 615 74 47
dps_miedzylesie@op.pl
LICZBA MIEJSC – 70

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (koedukacyjny)

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”

ul. Bachusa 7
04-814 Warszawa
tel. 22 610 03 53, 22 610 44 34
dpsnabachusa@op.pl, sekretariat@dpsnabachusa.pl
LICZBA MIEJSC – 80

Dom Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń”

ul. Odrębna 10
04 – 867 Warszawa
tel./fax 22 612 79 72
odrebna@poczta.fm
LICZBA MIEJSC – 30

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

ul. Przedwiośnie 1
04 – 748 Warszawa
tel./fax 22 815 21 04, 22 815 20 59
sekretariat@naprzedwiosniu.waw.pl
LICZBA MIEJSC – 100