Wykaz domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
ul. Dickensa 25
02-382 Warszawa

Placówka przeznaczona dla osób przewlekle somatycznie chorych
Liczba miejsc: 70
Dyrektor: Jolanta Lisiecka

Telefony:
sekretariat: (22) 659 60 61
centrala: (22) 659 50 11 wew.154

pracownicy socjalni:
Lidia Bednarek
Mariusz Wysocki

tel. (22) 659 50 11
fax: (22) 659 55 57

e-mail: dpskombatant1@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów funkcjonuje od grudnia 1996 roku. Powstał z inicjatywy Wojewody Warszawskiego. Dom usytuowany jest w Dzielnicy Ochota, w sąsiedztwie Parku Szczęśliwickiego – miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców Warszawy. Dom znajduje się w trzypiętrowym budynku, usytuowanym na 1.02 ha działce. Z tyłu budynku znajduje się ogród z altaną i ławkami, pełniący funkcję rekreacyjną i wypoczynkową dla Mieszkańców. Zarówno Dom jak i teren wokół nie mają barier architektonicznych. W budynku są windy podjazdy i uchwyty na potrzeby osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku jest stale monitorowany przy pomocy kamer. Pensjonariusze Domu zamieszkują w 25 pokojach jednoosobowych i 13 pokojach dwuosobowych, z łazienkami usytuowanych w części hotelowej budynku. Na odcinku specjalnej troski znajdują się 4 pokoje jednoosobowe i 8 pokoi dwuosobowych bez łazienek. Mieszkańcy zamieszkujący na odcinku specjalnej troski mają do dyspozycji 4 łazienki i 5 toalet usytuowanych przy pokojach mieszkalnych na tym odcinku. Pokoje urządzone są estetycznie, wyposażone w telefon, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, czajniki bezprzewodowe. Do dyspozycji Mieszkańców są stołówka, podręczne kuchenki, sale telewizyjne, biblioteka, kawiarnia, sale terapii zajęciowej, gabinet pielęgniarski i zabiegowy, sale do rehabilitacji i masażu , kaplica. W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów realizowany jest program usprawniania psychicznego, fizycznego i społecznego Mieszkańców. W programach uwzględnia się stopień sprawności osób, ich stan zdrowia, możliwości psychofizyczne. W Domu organizowane są uroczystości świąteczne oraz imprezy okolicznościowe. Ważną formą działalności Domu jest organizowanie czasu wolnego w połączeniu z zajęciami terapeutycznymi. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzykoterapii, wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, biorą udział w występach i przedstawieniach przygotowanych przez zaproszonych artystów. Dom współpracuje ze środowiskiem lokalnym.