Wykaz domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
ul. Kawęczyńska 4b
03-772 Warszawa

Placówka przeznaczona dla kobiet przewlekle somatycznie chorych
Liczba miejsc: 106
Dyrektor: S. Izabela Bondarczuk

Telefony:
sekretariat: (22) 670 43 18
centrala: (22) 619 58 02

Pracownicy socjalni:
S. Agnieszka Radzikowska
Agnieszka Grochowska

tel. (22) 619 58 02 w. 13
fax: (22) 670 43 18

e-mail:
dpskaw@dpskaw.pl
sekretariat@dpskaw.pl

 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta jest placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Placówka przeznaczona jest dla kobiet przewlekle somatycznie chorych.
Dom usytuowany jest na terenie Dzielnicy Praga Północ u zbiegu ulic Kawęczyńskiej i Al. Tysiąclecia.
Dom usytuowany jest na działce o powierzchni 1,8 ha posiada pięć kondygnacji, wzdłuż wewnętrznej części biegnie ciąg krużganków. Na czwartym piętrze znajduje się taras służący do celów rekreacyjnych , zaś na parterze – patio. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, posiada wszelkie urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne – trzy windy, poręcze na korytarzach, podjazdy dla wózków.
W Domu znajduje się 12 pokoi 2 – osobowych, 22 pokoje trzyosobowe i 4 pokoje 4 – osobowe. Przy każdym z nich jest łazienka (WC i umywalka). W każdym z pokoi jest instalacja przyzywowa. Do dyspozycji mieszkanek są także salki świetlicowe wyposażone w sprzęt audio-tele, pracownia terapeutyczna z aneksem wypoczynkowym, sala jadalna, kuchenki ze sprzętem gospodarstwa domowego na każdej mieszkalnej kondygnacji, kaplica, sala wielofunkcyjna m.in. wykorzystywana do organizowania imprez, gabinety zabiegowe, zespół pomieszczeń usprawnienia ruchowego: gabinet fizykoterapii wyposażony w diadynamic, urządzenia do jonoforezy, laser, magnetronic, ultradźwięki, pole magnetyczne, pomieszczenie do hydroterapii z urządzeniami do masaży wodnych i kąpieli leczniczych, sala rehabilitacyjna posiadająca UGUL, ATLAS, rotory, bieżnię do nauki chodzenia, sprzęt sportowy.
Niektóre formy spędzania wolnego czasu to m.in.: koncerty zaproszonych gości, wspólne śpiewanie piosenek, słuchanie nagrań kasetowych, zajęcia rekreacyjne i wypoczynek obejmują m. in. wyjazdy do parku, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do lasu połączone ze zbieraniem grzybów. Pielgrzymki do różnych sanktuariów.
Mieszkanki wyjeżdżają także na turnusy rehabilitacyjne do Stegny i Krynicy Morskiej. Mieszkanki mają także możliwość zaspakajania potrzeb religijnych. Dom posiada własną kaplicę, w której codziennie w godzinach rannych odprawiana jest Msza Św. Wszelkie potrzeby religijno-duchowe są realizowane według indywidualnych życzeń.