Wykaz domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa’’

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”
ul. Bachusa 7
04-814 Warszawa

Placówka przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Liczba miejsc: 80
p.o. Dyrektora: Jolanta Podleś

Pracownicy socjalni:
Eliza Biel
Emilia Lenarczyk

e-mail: dpsnabachusa@op.pl, sekretariat@dpsnabachusa.pl

 

Inicjatywa otwarcia placówki wyszła od Przedstawicieli Władz Miasta i szybko spotkała się z dużą aprobatą. Dom Pomocy Społecznej ,,Na Bachusa ‘’ został otwarty w dniu 14 grudnia 2012 r.
Należy wskazać, iż tut. DPS zlokalizowany jest w pobliżu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Całodobowa placówka jest przeznaczona dla 80 osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie). Nowy budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych.
Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne, kuchnia z jadalnią, sala widowiskowa
z wyłączoną mobilną kaplicą, gabinet lekarski + gabinet zabiegowy, jak również pomieszczenia przeznaczone
na bezpośrednie spotkania z bliskimi – rodziną.
Na pierwszym oraz drugim piętrze zaadoptowane są pokoje mieszkańców, pokoje terapeutyczne oraz pokój dziennego pobytu. Każdy z 32 pokoi (1-, 2- lub 3 – osobowych) posiada niezależny węzeł sanitarny.
Na terenie obiektu wygospodarowano również przestrzeń tzw. wewnętrzne Patio.
W części obiektu (na poziomie -1) zlokalizowano pomieszczenia techniczne, pomocnicze, pralnię, jak również pomieszczenia przeznaczone na rehabilitację, fizjoterapię z nowoczesnym sprzętem oraz salę doświadczania świata tzw. ,,Snoezelen’’.
Komunikację wewnętrzną w budynku zapewniają 2 klatki schodowe oraz 3 windy.
Pensjonariusze są otoczeni opieką personelu podstawowego (opiekunek) oraz personelu specjalistycznego. W placówce zatrudnieni są m.in. lekarze, pielęgniarki, terapeuci, psycholog, rehabilitant, technicy fizjoterapii. Jako zespół specjalistów budujemy fundamenty oparte na poszanowaniu godności mieszkańców, budowaniu poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz subsydiarności.
Od momentu otwarcia placówki grupa 11 – 12 mieszkańców jest dowożona na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ponadto w placówce odbywają się indywidualne zajęcia szkolne dla dzieci realizujących obowiązek szkolny.
Oddany do użytkowania obiekt ma bardzo dobre:
1. zaplecze personalne – czyli doświadczenie pracowników, cechujących się profesjonalizmem, wysoką jakością wykonywanej pracy, kreatywnością, oraz inicjatywą;
2. zaplecze techniczne – nowoczesny sprzęt do wykonywania zabiegów.
Dzięki wskazanym czynnikom mieszkańcy mogą liczyć na kompleksową pomoc prowadzoną w oparciu
o indywidualne plany pracy, dostosowane do potrzeb i umiejętności indywidualnych, prowadzony przez zespół terapeutyczny placówki.
Dysponując nowoczesnym sprzętem z zakresy fizjoterapii należy stwierdzić, iż jest to jedna z nielicznych placówek oferująca tak szeroką gamę zabiegów terapeutycznych.