Wykaz domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”
ul. Przedwiośnie 1
04-748 Warszawa

Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Liczba miejsc: 87
Dyrektor: Katarzyna Komoń

Telefony:
Sekretariat: (22) 815 21 04
Centrala: (22) 815 20 50, (22) 815 20 59

Pracownicy socjalni:
Marta Półtorak
Katarzyna Muszyńska

tel. (22) 815 20 50, (22) 815 20 59 wew. 136
fax: (22) 815 21 04

e-mail: sekretariat@naprzedwiosniu.waw.pl

Dom powstał w 1970 r. Zapewnia opiekę dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi.
Dom zlokalizowany w Dzielnicy Wawer, na skraju lasu w sąsiedztwie Centrum Zdrowia Dziecka.
Dom mieści się budynku jednokondygnacyjnym w kształcie podkowy, położony jest na działce o pow. 1,1 ha, na terenie częściowo zalesionym z alejkami spacerowymi, ławkami, przyrządami do zabawy oraz rehabilitacji ruchowej. Posiada zaplecze rehabilitacyjne wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny, wannę do hydromasażu, urządzenia do przeprowadzania zabiegów fizykoterapeutycznych. Pensjonariusze zamieszkują w pokojach 2, 3, 4, 5, 6 osobowych. Na korytarzach znajdują się ogólnodostępne łazienki.
Pensjonariusze są otoczeni opieką ze strony personelu podstawowego (opiekunek) oraz specjalistycznego. W placówce zatrudnieni są m.in. lekarze, pedagodzy, terapeuci, logopedę, psychologa, którzy zapewniają mieszkańcom terapię polisensoryczną, Warsztaty Terapii Zajęciowej w kilku pracowniach:
– tworzyw bezkształtnych (ceramika),
– wielobranżowej (tkactwo, hafciarstwo)
– stolarsko – ślusarska,
– muzykoterapii i relaksacji,
– gospodarstwa domowego (nauka gotowania i ogrodnictwa),
– dekoratorsko – introligatorskiej,
– malarskiej (różne techniki graficzne, witraże).
Od 1970 r. przy Domu działa Szkoła Specjalna, obecnie Zespół Szkół Specjalnych Nr 20. Uczniowie uczą się w małych zespołach, prowadzona jest również rewalidacja indywidualna. Szkoła przyjmuje też uczniów spoza Domu Pomocy Społecznej.
Dom organizuje aukcje prac mieszkańców, pikniki, dzieci i młodzież uczestniczą w wyjazdach na obozy, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne i imprezy kulturalne, startują w zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych. Przy Domu działa drużyna ZHP „Nieprzetyartego Szlaku”. Jest także realizowany program „Wolontariat Europejski”, organizowany przez Europejską Komisję ds. Edukacji i Kultury. Od 2003 r. istnieje Koło Ligi Ochrony Przyrody.