Wykaz domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Żegańska 34
04 – 713 Warszawa

Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie
Liczba miejsc: 70
Dyrektor: s. Anna Uberman

Telefony:
Sekretariat: (22) 812 07 72
Centrala: (22) 812 07 72

Pracownicy socjalni:
Elżbieta Skibińska

tel. (22) 812 07 72
fax: (22) 615 74 47

e-mail: dps_miedzylesie@op.pl

Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi od 1991 r. Dom położony jest w Międzylesiu w sąsiedztwie Centralnego Szpitala Kolejowego przy ul. Bursztynowej oraz Centrum Zdrowia Dziecka przy Al. Dzieci Polskich. Placówka jest przeznaczona dla dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym jej zadaniem jest stworzenie Mieszkankom atmosfery rodzinnego domu, zapewnienia bezpieczeństwa a także zagwarantowanie im opieki lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej oraz stwarzanie warunków do godnego życia.
Dom usytuowany jest na działce o powierzchni ponad 2 ha. Cała zabudowa jest wkomponowana w zadrzewiony teren. Walory otoczenia sprzyjają codziennym spacerom i organizowaniu zajęć na powietrzu. W domu znajdują się pokoje – jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe, wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia, zgodne z potrzebami Mieszkanek. Pobyt Pensjonariuszek zorganizowany jest w systemie rodzinkowym. Każda rodzinka posiada do swojej dyspozycji pokoje dziennego pobytu z jadalnią, kuchenkę, sanitariaty. W Domu są ponadto pokoje terapii zajęciowej, gabinet zabiegowy i lekarski, kaplica, pokój gościnny, sala rekreacyjna.Zorganizowana została klasa „szkoły życia”.
Piękne położenie Domu w niewielkim lasku na pograniczu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego stanowi doskonałe miejsce spacerów, regeneracji, wyciszenia i obcowania z przyrodą. Mieszkanki korzystają też z niewielkiego sadu i ogrodu, gdzie same zbierają owoce i bardzo chętnie pomagają w utrzymaniu porządku na terenie sadu, parku a także w ogrodz.