Wykaz domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Hetmańska 44
04 –305 Warszawa

Placówka przeznaczona dla kobiet przewlekle somatycznie chorych
Liczba miejsc: 95
Dyrektor: S. Kordiana Szołtysek

Telefony:
Centrala: (22) 516 92 20, (22) 610 60 16

Pracownicy socjalni: (22) 516 92 26
fax: (22) 516 92 21

e-mail: dps@poczta.pop.pl

Dom posiada swoją historię, która sięga korzeniami lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Placówka przeznaczona jest dla kobiet przewlekle somatyczne chorych. Dom usytuowany jest na terenie Dzielnicy Praga Południe, w okolicach Placu Szembeka i ul. Grochowskiej.
Dom o trzech kondygnacjach, mieści się w nowym obiekcie o ogólnej powierzchni użytkowej 5 ha. Dwa połączone ze sobą budynki otoczone są młodym parkiem. Placówka posiada 50 standardowo wyposażonych pokoi z łazienkami: 18 jednoosobowych, 19 – dwuosobowych, 13 – trzyosobowych.
Pokoje są przystosowane do potrzeb osób leżących, wyposażone w sprzęt ułatwiający pielęgnację i swobodny dostęp do chorego. Mieszkańcy mogą także korzystać we własnym zakresie z aneksów kuchennych. Pomieszczenia ogólnodostępne dla Pensjonariuszy to: świetlica, sale terapii zajęciowej, sale rehabilitacyjne, biblioteka, kawiarenka. Pomieszczenia i otoczenie Domu pozbawione są barier architektonicznych i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Mieszkanki mają możliwość korzystania z obszernego ogrodu, urządzonego w formie parku. Organizowane są wycieczki w okolice Warszawy, pielgrzymki do sanktuariów, wyjazdy do kina, teatru, na koncerty. Z okazji świąt i dni okolicznościowych organizowane są uroczystości z udziałem dzieci i młodzieży z pobliskich szkół. Zapraszane są także grupy osób dorosłych – aktorzy, muzycy.