Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Administracyjne Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych

02-945 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 81
Tel. 22 842 17 22
Dyrektor – Ewa Makowska
www.sekretariat@centrumadministracyjne.waw.pl

W skład Centrum wchodzą:

 • Ośrodek Wspomagania Rodziny
  02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 132/136
 • Dom Dziecka Nr 12
  02-023 Warszawa, ul. Tarczyńska 27
  22 822 38 37
 • Pogotowie Opiekuńcze Nr 1
  01-644 Warszawa, ul. Dembińskiego 1
  22 833 17 11
 • Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego
  02-945 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 81
  tel. 22 842 35 28

–  Dom Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej
www.domdziecka1.pl
01-830 Warszawa, Al. Zjednoczenia 34
Tel. 22 834 26 24, 22 834 31 38
Dyrektor – Jolanta Jabłońska
sekretariat@domdziecka1.pl

Dom Dziecka Nr 2 im. dr. Janusza Korczaka
www.domdziecka-korczak.waw.pl
01-202 Warszawa, ul. Jaktorowska 6
Tel. 22 632 75 25
Dyrektor – Barbara Młodziejewska
sekretariat@domdziecka-korczak.waw.pl

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
www.os_kolo.w.interia.pl
01-807 Warszawa, ul. Barcicka 2
Tel. 22 835 23 68, 22 864 40 30
Dyrektor – Maria Skowrońska
sekretariat.owdir@kolo.org.pl

Dom Dziecka Nr 4
04-133 Warszawa, ul. Łukowska 25
Tel. 22 849 60 13, 22 849 45 54
Dyrektor – Cecylia Renata Wojdyga
sekretariat@dd4.waw.pl

Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów
www.domdzieckanr9ochota.pl
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13
Tel. 22 823 00 41, 22 822 14 28
Dyrektor –Marzena Guzicka (p.o.)
domdziecka9ochota@gmail.com

Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata”
www.chata11.pl
03-007 Warszawa, ul. Bohaterów 50
Tel. 22 811 44 27, 22 676 92 85
Dyrektor – Elżbieta Stencel-Kileo
chatawaw@wp.pl

Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina
02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 75
Tel. 22 628 09 60, 22 621 20 41
Dyrektor – Maria Kolankiewicz
dommdziecka@poczta.onet.pl

Dom Dziecka Nr 16
http://dom-dziecka.pl
00-208 Warszawa, ul. Międzyparkowa 5
Tel. 22 831 17 60
Dyrektor – Dorota Sznajder
dom-dziecka@dom-dziecka.pl

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
03-163 Warszawa, ul. Klasyków 52/54
Tel. 22 811 15 41
Dyrektor – s. Barbara Bolesta
domdziecka.rm@gmail.com

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
04-751 Warszawa, ul. Paprociowa 2
Tel. 22 812 05 32, fax 22 815 44 07
Dyrektor – s. Małgorzata Hartung
dom_paprociowa@poczta.onet.pl

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
03-005 Warszawa, ul. Wałuszewska 48
Tel. 22 811 04 77
Dyrektor – s. Barbara Sakowska
ddzwaluszewska@poczta.onet.pl

Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom
02-496 Warszawa, ul. Bolesława Śmiałego 37
Tel. 22 817 54 76
Dyrektor – s. Małgorzata Stadnicka
kpw.wg@wp.pl

Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie
03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 23/25 m. 53
Tel. 22 409 58 78, 603 054 721
Dyrektor – Edyta Bogulak
edytabogulak@wp.pl

Placówka Rodzinna przy Al. Jerozolimskich 99 m. 15 w Warszawie
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 99 m. 15
Tel. 22 412 50 75, 607827406
Dyrektor –  Teresa Perkowska
teresa.perkowska@gazeta.pl

Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Słowackiego 75
Tel. 793101115
Dyrektor – Monika Kosmowska
rddwesola@wp.pl

Placówka Rodzinna przy ul. Wilczej 23 m. 27 w Warszawie
00-544 Warszawa, ul. Wilcza 23 m. 27
Tel. 22 622 29 40
Dyrektor – Jacek Romanowski
wilcza23@o2.pl

Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23b w Warszawie
03-255 Warszawa, ul. Warzelnicza 23b
Tel. 22 435 97 80, 501 313 572
fax  0 22 435 97 81
Dyrektor – Renata Boguszewska
renataboguszewska@wp.pl