Aktualności

2018.03.12 Integracja uchodźców w Polsce na przykładzie Warszawy

Integracja uchodźców w Polsce na przykładzie Warszawy

 

W dniu 7.03.2018 r. ramach współpracy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy realizacji Projektu Jean Monnet Module EUMIGRO odbyły się zajęcia dla studentów polskich i zagranicznych „Integration of refugees in Poland. The example of Warsaw”.

 

W ramach zajęć pracownik WCPR zaprezentował system integracji migrantów przymusowych w Polsce, a także przedstawił działania prowadzone przez tutejsze Centrum w ramach indywidualnych programów integracji oraz dodatkowych projektów rozszerzających ofertę integracyjną. Poza kwestiami formalnymi związanymi z procedurami przyznawania pomocy  integracyjnej i realizacji programów integracji, szczególny nacisk położono na specyfikę pracy z cudzoziemcami, ich szczególne potrzeby, a także praktyczne przykłady wsparcia świadczonego na rzecz cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego. Ponadto pracownik WCPR odpowiadał na pytania studentów i prezentował różnice w systemach integracyjnych państw europejskich. Zajęcia odbywały się w języku angielskim.

 

Zobacz prezentację “Integration of refugees in Poland. The example of Warsaw

Więcej o projekcie EUMIGRO:  http://eumigro.eu/pl