E-hologram

E-hologram dla osób, które nie mają dochodów

Wszyscy mieszkańcy Warszawy, którzy nie mają dochodów, mogą wyrobić sobie Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka i korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej oraz ze zniżek w wielu instytucjach kultury czy ośrodkach rekreacyjnych. 

Warunkiem uzyskania uprawnień jest zamieszkanie w Warszawie i złożenie PIT-u 36 lub 37 bezpośrednio w urzędzie Skarbowym lub przez Internet. Jeśli podatnik nie osiąga dochodu,  rubryce dotyczącej wysokości osiągniętego dochodu należy wpisać zero. Po złożeniu zeznania podatkowego, w najbliższym POP-ie ZTM lub WOM-ie w urzędzie dzielnicy zostanie wgrany  e-hologram.

Osoby, które posiadają już spersonalizowaną WKM poza Kartą muszą wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem. Osoby nieposiadające WKM powinny zabrać ze sobą dodatkowo swoją fotografię w formacie jak do dowodu osobistego.

Każdy pasażer chcący wyrobić e-hologram powinien okazać jeden z dokumentów:

  1. Pierwszą stronę złożonego PIT-u za rok 2016 ze stemplem warszawskiego US poświadczającym rozliczenie podatku- dla składających PIT osobiście.
  2. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną – dla składających zeznanie przez internet.
  3. zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2016 roku – dla składających PIT za pośrednictwem poczty

oraz prawidłowo wypełniony wniosek.

Wszystkie informacje dotyczące uzyskania e-hologramu dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl oraz w POP-ach i WOM-ach, a szczegóły dotyczące pozostałych zniżek znajdują się na stronie www.karta.um.warszawa.pl

Dla wszystkich zainteresowanych całodobowo pod numerem 19 115, dostępni są również konsultanci Miejskiego Centrum Kontaktu.

Zapraszamy do wgrania e-hologramu i korzystania ze wszystkich ulg wynikających z jego posiadania.