Osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore

Koszty utrzymania w DPS

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu: Zarządzenie
– numer aktu: 340/2019
– organ wydający Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
– data aktu: 2019.03.04
– tytuł aktu: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– Rocznik: 2019
– Pozycja: 2949
– Data ogłoszenia: 5 marca 2019 r.
– jednolity identyfikator aktu http://edziennik.mazowieckie.pl/#/keywordbrowse/132