O nas

Witamy Państwa na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy powołaną do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
  • społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – lewe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Klientów.

Informacje o WCPR – zgromadziliśmy w menu poziomym oraz w BIP.

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

 


 

Nasze adresy:

Siedziba Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych

 w tym Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa