Zadania

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich

fami_logo_kolor-300x64
UE_EFS_rgb

 

 

 

 

 

 

 Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej czytaj dalej…

 

 

 

termomodernizacja