Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Aktualności

W niedzielę 19 maja 2019 r. w Parku Sowińskiego odbyła się kolejna edycja imprezy pod nazwą Wolski Korowód. Wzorem lat ubiegłych pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie zaprezentowali naszą działalność – w czym nie przeszkodził nagły atak wiosennego deszczu oraz późniejszy niemiłosierny upał. Podczas Korowodu pracownicy rozdawali  gadżety, ulotki, krówki i balony okolicznościowe przygotowane w nawiązaniu do tegorocznych  obchodów 20-lecia WCPR. Bardzo aktywnie prowadzona była także promocja Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON). Pracownicy Centrum udzielali także odwiedzającym stanowisko informacji o realizowanych zadaniach oraz wsparcia. Na pomoc mógł liczyć Pan Robert Rafałowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola. Otrzymał on koszulkę WCPR dzięki czemu nie musiał marznąć w przemoczonej deszczem koszuli. Rewanżując się za udzieloną pomoc aktywnie włączył się w prowadzone przez pracowników Centrum działania. Atrakcją dla naszych gości były także kwiaty, motyle, pieski, kotki oraz inne przedmioty wykonane z balonów. Obok namiotu, w strefie wyznaczonej ogrodzeniem z balonów, najmłodsi tworzyli rysunki pod tytułem „Moja rodzina”, które będą elementem wystawy zorganizowanej z okazji jubileuszu działalności Centrum. W zamian za wykonane prace ich autorzy mogli liczyć na nagrody w postaci gier planszowych i edukacyjnych, maskotek, możliwości wplecenia we włosy kolorowych warkoczyków i malowania twarzy. Najmłodszym uczestnikom imprezy najwięcej frajdy sprawiła możliwość puszczania w hurtowych ilościach baniek mydlanych – co widać na załączonych zdjęciach.

 


Zmiana siedziby Zespołu ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz interwencyjnego przewozu dzieci oraz Zespołu ds. usamodzielniania wychowanków

Od 13.05.2019 r. nastąpiły zmiany lokalowe dwóch Zespołów Działu ds. Pieczy Zastępczej.

Nowe lokalizacje:

Zastępca Kierownika Działu
– Joanna Brudny-Morawska
– al. Zjednoczenia 34, parter, pokój nr 4,
tel. 22 697 02 40.

Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i interwencyjnego przewozu dzieci
– al. Zjednoczenia 34, parter, pokój nr 3,
tel. 22 697 02 37,
tel. 22 697 02 38,
tel. 22 697 02 39,
tel. 22 697 02 47.

Zespół ds. usamodzielniania wychowanków
– al. Zjednoczenia 34 pokój nr 7,
telefony bez zmian,
fax 22 697 02 30.


 


„Jak zorganizować system wsparcia”

Pracownicy WCPR od 28 lutego do 25 kwietnia br. przeprowadzili cykl warsztatów pod powyższym tytułem. Cykl obejmował 3 spotkania przybliżające tematykę związaną z systemem edukacji (placówki edukacyjne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wsparcia). Uczestniczyło w nim 11 osób. Początkowo uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami, jednocześnie dowiedzieli, jak właściwie reprezentować interesy dziecka np. w szkole, jak komunikować się z przedstawicielami szkoły w sytuacjach trudnych czy konfliktowych.

W dalszej kolejności nabyli umiejętności rozpoznania i mówienia o swoich potrzebach oraz o potrzebach dziecka. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać pomocy oraz jak właściwie reagować w sytuacji konfliktowej dziecko – nauczyciel, dziecko – rówieśnicy.

Uczestnicy warsztatów przyznali, że w ich ocenie zdobyta wiedza z pewnością wpłynie na poprawę jakości współpracy z instytucjami i placówkami edukacyjnymi.


UWAGA!!! ZMIANY GODZIN PRACY PIKON!!!

Od 13 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. PIKON będzie czynny w godzinach 10-18.


 

 

17 maja 2019 r. (piątek) PIKON będzie nieczynny.
Tego dnia pracownicy będą uczestniczyć w Dniu Osób z Niepełnosprawnością.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska.
Szczegóły wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj: www.zus.pl/dzienON


Życzenia Wielkanocne WCPR


„Jak budować sieć wsparcia w domu, szkole, …”

W tłusty czwartek – 28.02.2019r. grupa istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych rozpoczęła cykl 3 spotkań szkoleniowych – „Jak budować sieć wsparcia w domu, szkole, …”. Spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Pierwsze szkolenie poświęcone było zagadnieniom związanym z czynnikami ułatwiającym wychowanie dzieci w pieczy zastępczej. Dużo uwagi uczestnicy poświęcili omówieniu obszarów współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Podkreślali jak ogromne znaczenie w pracy z dzieckiem ma dobra i owocna praca z pracownikiem WCPR. Ponadto wyłoniono trzy inne zagadnienia – dom (współpraca małżonków), szkoła (współpraca z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym) oraz rodzice dzieci (współpraca z rodzicami, którzy sami często są wychowankami pieczy zastępczej). Tym samym zarysowana została tematyka kolejnych spotkań.

 

Seminarium „Kryzys migracyjny” organizowana przez Akademię Pedagigiki Specjalnej

26 lutego 2019 roku pracownik WCPR Pan Tomasz Łaska był jednym z prelegentów na seminarium pt. „Kryzys migracyjny” organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w ramach projektu „Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych”. Pracownik WCPR wystąpił z prezentacją na temat praktycznego wymiaru integracji cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Przygotowany materiał miał na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących form ochrony międzynarodowej, przedstawienie charakterystyki uchodźców jako grupy o szczególnych potrzebach, jak również wskazał na zasady i narzędzia udzielania pomocy dla osób z ochroną międzynarodową. Prezentację uzupełniały informacje na temat działań integracyjnych prowadzonych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wraz z identyfikacją kluczowych wyzwań w pracy z cudzoziemcami, podstawowych potrzeb cudzoziemców oraz skutecznych działań pomocowych – w oparciu o przeprowadzone wywiady z pracownikami WCPR, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pracę na rzecz integracji cudzoziemców, korzystających z usług naszej jednostki.

W zakładce prezentacje znajduje się materiał przygotowany przez Pana Tomasza Łaskę : Prezentacja

 

Jak nie zwariować w wychowaniu, czyli jak pomóc sobie i dziecku – ostatnie szkolenie

W okresie świątecznych przygotowań odbyło się 3. spotkanie warsztatowe dla rodzin zastępczych pod roboczym tytułem „Jak nie zwariować w wychowaniu, czyli jak pomóc sobie i dziecku”.

Rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe wypracowały metody radzenia sobie ze złością własną i dziecka. Wspólnie z prowadzącymi – Joanną Kierzkowską i Joanną Kulpińską – rodziny stworzyły listę komunikatów wspierających dziecko, tzw. „ściągę do kieszeni”. Zwrócono również uwagę na komunikaty, które NIE wspierają dzieci w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Uczestnicy spotkań w rundce końcowej podkreślili, że takie warsztaty są bardzo ważne w procesie wychowywania dzieci, bo wzmacniają opiekunów i dają im siłę do dalszej pracy.