Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Aktualności

Konferencja „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna”

W dniach 13-14.09.2018r. Panie Agnieszka Oracz-Zawistowska oraz Joanna Brudny-Morawska wzięły udział w międzynarodowej konferencji „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna” zorganizowanej w ramach projektu „Sto lat rozwoju myśli pedagogicznej i opieki nad dzieckiem”. Pierwszego dnia Konferencji Pani Oracz-Zawistowska uczestniczyła w panelu  „Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej praktyka i propozycje zmian”. Kolejnego dnia podczas sesji warszawskiej obie Panie były prelegentkami. W wystąpieniu Piecza zastępcza w m.st. Warszawie wczoraj, dziś i jutro. Kierunki zmian omówiły rozwój opieki zastępczej nad dzieckiem począwszy od roku 2000, przedstawiły stan obecny oraz kierunki zmian w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w m.st. Warszawie. Teksty przedstawionych podczas konferencji wystąpień zostaną opublikowane w formie artykułów.

 

Obchody Światowego Dnia Uchodźcy 2018

Dzień Dziecka 2018

Piknik integracyjny 2018

Doskonalenie umiejętności wychowawczych przez rodziny zastępcze

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2018.05.25

Nie z miłości, czyli jak odmawiać dziecku

Szkolenie w ramach projektu „Ekumenniczny punkt konsultacyjny ds. Migracji – Gościnny kościół.”

Badania Age, Gender, and Diversity organizowaneprzez UNHCR

Trudne tematy z dziećmi

Integracja uchodźców w Polsce na przykładzie Warszawy

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Marcowe szkolenie dla rodzin zastępczych