Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Aktualności

SZANOWNI PAŃSTWO

W DNIU 19 KWIETNIA 2019r. (piątek) w
SCON Ul. Generała Andersa 5
ORZECZENIA, KARTY PARKINGOWE ORAZ
LEGITYMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDZIE MOŻNA
ODBIERAĆ W POKOJU NR 35

WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8:00-16:00


 

Życzenia Wielkanocne WCPR


„Jak budować sieć wsparcia w domu, szkole, …”

W tłusty czwartek – 28.02.2019r. grupa istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych rozpoczęła cykl 3 spotkań szkoleniowych – „Jak budować sieć wsparcia w domu, szkole, …”. Spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Pierwsze szkolenie poświęcone było zagadnieniom związanym z czynnikami ułatwiającym wychowanie dzieci w pieczy zastępczej. Dużo uwagi uczestnicy poświęcili omówieniu obszarów współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Podkreślali jak ogromne znaczenie w pracy z dzieckiem ma dobra i owocna praca z pracownikiem WCPR. Ponadto wyłoniono trzy inne zagadnienia – dom (współpraca małżonków), szkoła (współpraca z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym) oraz rodzice dzieci (współpraca z rodzicami, którzy sami często są wychowankami pieczy zastępczej). Tym samym zarysowana została tematyka kolejnych spotkań.

 

Seminarium „Kryzys migracyjny” organizowana przez Akademię Pedagigiki Specjalnej

26 lutego 2019 roku pracownik WCPR Pan Tomasz Łaska był jednym z prelegentów na seminarium pt. „Kryzys migracyjny” organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w ramach projektu „Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych”. Pracownik WCPR wystąpił z prezentacją na temat praktycznego wymiaru integracji cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Przygotowany materiał miał na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących form ochrony międzynarodowej, przedstawienie charakterystyki uchodźców jako grupy o szczególnych potrzebach, jak również wskazał na zasady i narzędzia udzielania pomocy dla osób z ochroną międzynarodową. Prezentację uzupełniały informacje na temat działań integracyjnych prowadzonych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wraz z identyfikacją kluczowych wyzwań w pracy z cudzoziemcami, podstawowych potrzeb cudzoziemców oraz skutecznych działań pomocowych – w oparciu o przeprowadzone wywiady z pracownikami WCPR, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pracę na rzecz integracji cudzoziemców, korzystających z usług naszej jednostki.

W zakładce prezentacje znajduje się materiał przygotowany przez Pana Tomasza Łaskę : Prezentacja

 

Jak nie zwariować w wychowaniu, czyli jak pomóc sobie i dziecku – ostatnie szkolenie

W okresie świątecznych przygotowań odbyło się 3. spotkanie warsztatowe dla rodzin zastępczych pod roboczym tytułem „Jak nie zwariować w wychowaniu, czyli jak pomóc sobie i dziecku”.

Rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe wypracowały metody radzenia sobie ze złością własną i dziecka. Wspólnie z prowadzącymi – Joanną Kierzkowską i Joanną Kulpińską – rodziny stworzyły listę komunikatów wspierających dziecko, tzw. „ściągę do kieszeni”. Zwrócono również uwagę na komunikaty, które NIE wspierają dzieci w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Uczestnicy spotkań w rundce końcowej podkreślili, że takie warsztaty są bardzo ważne w procesie wychowywania dzieci, bo wzmacniają opiekunów i dają im siłę do dalszej pracy.