Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Aktualności

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i interwencyjnego przewozu dzieci działający w strukturze Działu ds. pieczy zastępczej pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Warszawskich DPS.

27 listopada br. w siedzibie Centrum Alzheimera w Warszawie odbył się już XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Warszawskich Domów Pomocy Społecznej. W imprezie wzięli udział przedstawiciele 19 DPS prowadzonych przez m. st. Warszawa oraz inne podmioty na zlecenie Miasta a także seniorzy z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Część uczestników zaprezentowała się na scenie śpiewając, grając na instrumentach oraz przedstawiając zabawne, słowno-muzyczne scenki rodzajowe. Widownia była wypełniona po brzegi, wszyscy znakomicie się bawili. Poza występami można było podziwiać wystawę rękodzieła i wykonanych różnymi technikami prac plastycznych. Nie dało się ukryć, że ich przygotowanie wymagało wiele pracy, talentu i zaangażowania. Na zakończenie Przeglądu wręczone zostały dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz upominki. Imprezę uświetnił wokalny występ artystyczny pt. „Popiół i diament”.

Kolejny Przegląd już w maju 2019 r.!

 

 

Z radością informujemy, że Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zwyciężyło w tegorocznej edycji konkursu IDOL ogłoszonej przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Wygraliśmy w etapie wojewódzkim w kategorii Urząd Otwarty dla Niewidomych.Co roku w konkursie nagradzane są osoby i instytucje, które wspierają i dostosowują się do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Cieszymy się z wygranej. Mobilizuje nas to do dalszej wytężonej pracy na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Gratulujemy zwycięzcom w pozostałych kategoriach.

Dziękujemy za oddane głosy.

 

Konferencja „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna”

W dniach 13-14.09.2018r. Panie Agnieszka Oracz-Zawistowska oraz Joanna Brudny-Morawska wzięły udział w międzynarodowej konferencji „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna” zorganizowanej w ramach projektu „Sto lat rozwoju myśli pedagogicznej i opieki nad dzieckiem”. Pierwszego dnia Konferencji Pani Oracz-Zawistowska uczestniczyła w panelu  „Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej praktyka i propozycje zmian”. Kolejnego dnia podczas sesji warszawskiej obie Panie były prelegentkami. W wystąpieniu Piecza zastępcza w m.st. Warszawie wczoraj, dziś i jutro. Kierunki zmian omówiły rozwój opieki zastępczej nad dzieckiem począwszy od roku 2000, przedstawiły stan obecny oraz kierunki zmian w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w m.st. Warszawie. Teksty przedstawionych podczas konferencji wystąpień zostaną opublikowane w formie artykułów.

 

Obchody Światowego Dnia Uchodźcy 2018

Dzień Dziecka 2018

Piknik integracyjny 2018

Doskonalenie umiejętności wychowawczych przez rodziny zastępcze

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2018.05.25

Nie z miłości, czyli jak odmawiać dziecku

Szkolenie w ramach projektu „Ekumenniczny punkt konsultacyjny ds. Migracji – Gościnny kościół.”

Badania Age, Gender, and Diversity organizowaneprzez UNHCR

Trudne tematy z dziećmi

Integracja uchodźców w Polsce na przykładzie Warszawy

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Marcowe szkolenie dla rodzin zastępczych